4Capital Logo

4Capital Sp. z o. o.

W ramach działania 4Capital, pozyskujemy finansowanie dla firm ze środków funduszy inwestycyjnych, inwestorów prywatnych oraz kredytów bankowych.

Pozyskiwanie finansowania z pomocą funduszy Venture Capital i Private Equity

Profesjonalnie i kompleksowo doradzimy podczas całego procesu pozyskania kapitału z różnych źródeł, znajdziemy inwestora i wesprzemy w negocjacjach.

W trakcie współpracy przygotujemy analizę sytuacji spółki, dokonamy przeglądu modelu biznesowego pod kątem rozwoju, dzięki czemu będziemy mogli zarekomendować najbardziej odpowiednich rozwiązania w zakresie pozyskania inwestora i kapitału z funduszy Venture Capital czy Private Equity. Przedstawimy realną opinię co do atrakcyjności spółki w kontekście wejścia kapitału od inwestora, a także działania, jakie należy podjąć w procesie przygotowania się do pozyskania kapitału zewnętrznego.

Model naszej współpracy polega na wspólnym wypracowywaniu pożądanego rozwiązania. Podejmując współpracę, szczegółowo identyfikujemy potrzeby spółki i określmy strategię pozyskania inwestora. Dobieramy metody elastycznie, liczy się efekt końcowy, a każde przedsięwzięcie na wczesnym etapie rozwoju ma swoje indywidualne cechy.

W trakcie procesu pozyskiwania kapitału z funduszu nasza rola to przede wszystkim:

 • Przygotowanie materiałów o spółce/przedsięwzięciu (teaser, memorandum)
- w pierwszej kolejności przygotujemy teaser tj. rodzaj prezentacji mającej na celu zainteresowanie funduszu spółką lub przedsięwzięciem.
 • Określenie możliwych struktur i parametrów transakcji.
 • Wskazanie inwestorów (po selekcji w trakcie wyszukiwania).
 • Uczestniczenie w negocjacjach z inwestorem.
 • Kompleksowe doradztwo w procesie negocjacji zapisów umowy inwestycyjnej (w zakresie prawnym, biznesowym i ekonomicznym).

Pozyskiwanie finansowania z pomocą Aniołów Biznesu i inwestorów prywatnych

Profesjonalnie i kompleksowo doradzimy podczas całego procesu pozyskania kapitału od Anioła Biznesu, czyli inwestora indywidualnego. Business Angel jest kapitałodawcą biznesu i najczęściej doskonałym ekspertem w zakresie rynku, który wyławia najlepsze pomysły. Anioł Biznesu interesuje się zwłaszcza biznesem we wczesnych fazach rozwoju (seed stage). Kluczowa jest dla niego skala przedsięwzięcia oraz innowacyjności projektu, które decyduje o szansie jego powodzenia.

Model naszej współpracy polega na wspólnym wypracowywaniu pożądanego rozwiązania. Podejmując współpracę, szczegółowo identyfikujemy potrzeby spółki i określmy strategię pozyskania inwestora. Dobieramy metody elastycznie, liczy się efekt końcowy, a każde przedsięwzięcie na wczesnym etapie rozwoju ma swoje indywidualne cechy.

W ramach prac przeprowadzimy spółkę przez proces, na który składają się:

 • Przygotowanie materiałów informacyjnych (teaser inwestycyjny).
 • Poszukiwanie i selekcja inwestorów.
 • Przeprowadzenie transakcji.
 • Wsparcie w negocjacjach.
 • Kompleksowe doradztwo w procesie negocjacji zapisów umowy inwestycyjnej (w zakresie prawnym, biznesowym i ekonomicznym).

Fotowoltaika - jesteśmy Integratorem rozwiązań

Instalacja PV na dachu magazynu czy siedziby firmy.

Czy posiadasz własne lub użytkujesz budynki i masz liczniki energii elektrycznej? Poprzez Inwestycję w fotowoltaikę możesz obniżyć koszty energii elektrycznej. Panele słoneczne zyskują na popularności. Systemy fotowoltaiczne nie są już takie drogie, jak jeszcze kilka lat temu, ponadto objęte są różnego rodzaju dofinansowaniami czy ulgami. Inwestycja zwróci się szybciej, niż można by się tego spodziewać. Systemy PV są coraz bezpieczniejsze i niezawodne. Do tego dochodzi ich wysoka żywotność, wieloletnią gwarancję i znaczna efektywność po jej upływie. Idea prosumencka polega na tym, by jak najwięcej energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną zużywać bezpośrednio, na miejscu.

Jako integrator najlepszych rozwiązań w ramach kompleksowej usługi wraz z partnerami biznesowymi oferujemy:

 • wybór najlepszego rozwiązania
 • zaprojektowanie,
 • dostawę,
 • zamontowanie,
 • podłączenie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej.

Możemy również wskazać optymalne finansowanie czy to z poprzez kredyt czy leasing oraz ulgi i odliczenia podatkowe.

Przedsiębiorca prosumentem – nowelizacja ustawy OZE Korzystne zmiany dla przedsiębiorców – w sierpniu 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE, która rozszerzyła definicję prosumenta. Pakietem prosumenckim zostali objęci mali i średni przedsiębiorcy, dla których wytwarzanie energii (w mikroinstalacji do mocy 50 kW) nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Dzięki nowemu brzmieniu ustawy OZE, firmy mogą korzystać z systemu opustów, do tej pory dostępnego głównie dla gospodarstw domowych. Bilansowanie daje przedsiębiorcom możliwość “magazynowania” nadwyżek wyprodukowanej energii w sieci, a następnie jej odbioru w okresach niższej produkcji. Wytwarzanie energii na własne potrzeby, to mniejsze koszty prowadzenia działalności gospodarczej i jeszcze szybszy zwrot inwestycji. System opustów to dla firm także proste zasady rozliczenia, bez dodatkowych faktur czy rachunków.

Doświadczenie

Współpracuj z najlepszymi.

Eurolinks opiera swą działalność na ścisłej współpracy z szeroką grupą partnerów – specjalistów z różnych dziedzin.

Zrealizowane projekty