Banner z tytułem artykułu
Autor: Eurolinks

Sprzedaż firmy w 4 krokach - jak się przygotować i zwiększyć jej wartość?

1. Wzmocnij i uporządkuj swoje finanse

Nabywcy chcą kupować firmy, które nie tylko będą rentowne, ale także będą miały perspektywę długoterminowej rentowności. Tak wielu zastanawia się dłużej i dokłada należytej staranności przed złożeniem oferty. Doświadczeni nabywcy rozważą wszystko, od sprzętu po nieruchomości i finanse pod kątem biznesu. Twoim zadaniem jest uporządkowanie prowadzonej działalności od strony organizacyjnej, prawnej i finansowej przed rozpoczęciem działań sprzedażowych.

Aby dokonać sprzedaży przedsiębiorstwa współpracuj z konsultantem biznesowym i księgowym, przeanalizuj swoje sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe z okresu od 3 do 5 lat. Utwórz listę zapasów i sprzętu, które chcesz sprzedać wraz z firmą, w tym wszelką własność intelektualną i wartości niematerialne. Powinieneś również podać informacje o sposobie prowadzenia firmy lub przedstawić potencjalnym nabywcom instrukcję obsługi, aby pomóc im zrozumieć, w jaki sposób prowadzisz działalność i czy firma może działać dalej bez ciebie. Upewnij się, że wszystkie dokumenty są zorganizowane i przedstawione w sposób przydatny dla kupujących. W trakcie procesu sprzedaży biznesu musisz zachować jak największą przejrzystość, aby kupujący wiedzieli, co dostają. Dzięki temu zaoszczędzisz wiele czasu i przyszłych perturbacji, a także przedstawisz spójną i ujednoliconą historię i przyszłość.

2. Zwiększ sprzedaż w firmie

Atrakcyjne są firmy ze zdrowymi strumieniami przychodów i wieloma źródłami dochodów, więc warto poprawić ogólną wydajność swojej firmy, aby zmaksymalizować zyski, a ostatecznie swoją wartość biznesową. Pamiętaj, że sprzedaż firmy, gdy przychody spadają, może zaszkodzić Twoim planom. Szukaj obszarów w swoim biznesie do rozwoju i przełóż je na strategię wzrostu.

Większość kupujących przyjrzy się ewidencji sprzedaży i zysku brutto, aby określić rentowność firmy. Najbardziej pożądane są firmy, których wzrost sprzedaży rok do roku wynosi 20-30 procent lub więcej, co oznacza, że ​​kupujący chcą przejąć firmy, które prosperują, a nie przetrwają. Ocenią również przyszły potencjał Twoich strumieni przychodów, identyfikując możliwe do uzyskania przychody w przyszłości, a wynikające z trwającej obecnie akcji sprzedażowej i strategii wzrostów. Jedną z rzeczy, która może zniechęcać potencjalnego nabywcę, jest firma, która ma tylko kilku klientów. Jeśli którykolwiek z tych klientów odejdzie, stracisz znaczące źródło przychodów, więc podczas negocjacji wielu kupujących bierze pod uwagę liczbę klientów, którą firma posiada. Aby Twoja firma była bardziej atrakcyjna dla kupujących, warto zwiększyć sprzedaż i zdywersyfikować klientów. Zróżnicowana baza klientów, wiele źródeł dochodu i solidny zespół zarządzający pomogą zwiększyć wartość Twojej firmy. Kupujący mogą wprawdzie poszukiwać stabilnych biznesów o stałej wielkości przychodów w celu rozwoju własnego biznesu przez przejęcie. Wówczas będą badać jak silna i trwała jest twoja pozycja u klientów i jakie wartości im dostarczasz.

3. Kiedy jest dobry moment na sprzedaż firmy?

Eksperci radzą, aby właściciele firm planowali swoje odejście z minimum rocznym lub dwuletnim wyprzedzeniem. Bycie przygotowanym pomoże również uporządkować sprawy, w tym poprawić sprzedaż, dokumentację finansową i bazę klientów, co sprawi, że Twoja firma będzie bardziej atrakcyjna dla potencjalnych nabywców.

Statystyki pokazują, że tylko 20-30% firm wprowadzonych na rynek faktycznie będzie sprzedanych, więc czas jest bardzo ważny. Chcesz sprzedać swoją firmę, gdy wszystko jest w porządku. Nabywcy chcą kupować rozwijającą się i dochodową firmę. Nie można oczekiwać przyzwoitego zysku, sprzedając firmę z dnia na dzień, ostrzegają eksperci. Rynki zmieniają się cały czas, Twoim zadaniem jest być na bieżąco z aktualnymi trendami, tak abyś mógł promować swoją firmę jako lidera lub o silnej pozycji w swojej branży lub na rynku lokalnym. Nie czekaj, aż nadejdzie pogorszenie lub aktywa będą przestarzałe, zanim sprzedasz swoją firmę. Jeśli do tego dopuścisz, uszczupli to wartość Twojej firmy lub doprowadzi do potencjalnie znacznej straty. Aby sprzedać firmę z zyskiem dokonaj jej wyceny, a później regularnie monitoruj. Eksperci twierdzą, że najlepszy czas na sprzedaż firmy jest wtedy, gdy jest ona w dobrej kondycji finansowej.

4. Znajdź zewnętrzne wsparcie

Doradcy biznesowi to dobre rozwiązanie na wszystkich etapach procesu sprzedaży firmy. Pomogą Ci uzyskać maksymalną wartość dla Twojej firmy i znaleźć idealnego kupca. Pośrednik biznesowy może Ci pomóc w następujących kwestiach:

  • Wycena biznesu, negocjacje i due diligence.
  • Pomoc w dochowaniu należytej staranności po stronie sprzedającej, aby zapewnić pomyślne zamknięcie.
  • Marketing i lokalizowanie potencjalnych nabywców, w tym możliwość umieszczania firmy na różnych rynkach, aby zwiększyć pulę kupujących i uzyskać najlepszą możliwą cenę.
  • Pomoc wynegocjowaniu korzystnych warunków sprzedaży.

Kolejnym ważnym obowiązkiem doradcy jest weryfikacja potencjalnych nabywców i zapewnienie poufności procesu i zachowanie ostrożności przy prowadzeniu rozmów związanych ze sprzedażą biznesu w kręgach inwestora branżowego.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Wprowadź email