Doradztwo biznesowe w sprzedaży lub przejęciu firmy

Doradztwo przy sprzedaży firmy, poszukiwanie nabywców przedsiębiorstwa, konsolidacja spółek - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wsparcie merytoryczne, połączenie know-how i praktyki, a także pełne doradztwo w sprzedaży firmy sprawiają, że wybierając Eurolinks możesz liczyć na wyjątkowo szeroki zakres usług związanych przejęciami, konsolidacją czy tworzeniem holdingów. W ten sposób w naturalny sposób wpisują się one się w potrzeby rynkowe.

Masz pytania dotyczące tej usługi?

Napisz do nas
eurolinks@eurolinks.pl
Lub zadzwoń
664 730 630

Nasi Klienci nie raz stawali przed wyzwaniami, jakie niesie za sobą prowadzenie działalności gospodarczej. To m.in.:

  • zwiększenie udziału na rynku lokalnym i światowym
  • konsolidacja rynkowa
  • nabycie unikalnych kompetencji i technologii oraz know-how
  • konieczność dynamicznego, skokowego wzrostu przedsiębiorstwa.

Realiza biznesowe sprawiają również jednak, że niezbędne okazuje się m.in. wycofanie się z danego sektora działalności czy całego biznesu. Umożliwia to sprzedaż lub przejęcie firmy. Proces ten wymaga szczególnie profesjonalnego, kompleksowego zaangażowania z obu stron: sprzedającego oraz kupującego.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie Klientów na każdym etapie procesu przejęcia/zakupu. Wyspecjalizowany zespół doradców - korzystając z wieloletniego doświadczenia w ujęciu wielu aspektów handlowych - zapewnia pełną obsługę rozwiązań, które związane są z Państwa potrzebami.

Doradztwo przy sprzedaży lub przejęciu firmy

Wycena firmy przy sprzedaży - lub w kontekście jej przejęcia - odgrywa szczególne znaczenie. Zapewniamy doradztwo podatkowe przy przejęciu firmy. Proces przejmowania podmiotu handlowego wymaga szczególnej dbałości o kwestie administracyjne i podatkowe. Kładziemy duży nacisk na prawidłowość każdego etapu obsługi.

Świadczymy wszechstronną obsługę, w tym doradztwo podatkowo - finansowe operacji fuzji i przejęć przedsiębiorstw, w szczególności dotyczących:

  • transakcji bezpośredniego nabycia przedsiębiorstw (asset deal),
  • transakcji nabycia całości lub części udziałów (akcji) przedsiębiorstwa (share deal),
  • procesów łączenia spółek.

Zapewniamy pełne wsparcie w obszarze budowania struktur holdingowych oraz kształtowania zasad współpracy strategicznej, w tym tworzenia konsorcjów.

Pomoc przy konsolidacji firm

Fuzje firm w Gdańsku czy Gdyni to naturalny proces biznesowy. Zapewniamy kompleksowe łączenie firm. Zakres usług obejmuje zróżnicowaną pomoc przy konsolidacji. To m.in. doradztwo w zakresie konsolidacji firmy jak i prowadzenie tego procesu krok po kroku. Działalność dotyczy wszystkich podmiotów - niezależnie od branży, profilu biznesowego czy specyfiki podmiotu. W efekcie zapewniamy zarówno wprowadzenie konsolidacji przedsiębiorstwa o dużym zakresie biznesowym jak i mniejszych spółek.

Doświadczenie oraz długa historia na rynku sprawiają, że markę Eurolinks tworzą fakty i rzeczywiste, udane procesy realizowane dla naszych Klientów. Zapewniając łączenie przedsiębiorstw od lat, w Trójmieście przeprowadzimy Twój biznes przez każdy etap procedur.

Tworzenie holdingów

Oferując doradztwo i pomoc prawną przy łączeniu firm dostosowujemy zakres usług do określonych potrzeb podmiotów. To m.in. wszechstronna obsługa tworzących się grup kapitałowych. Pomoc prawna przy tworzeniu holdingów to m.in. doradztwo podatkowe, know how w zakresie łączenia spółek w Gdańsku czy Gdyni czy inny konsulting. Zakres usług obejmuje też konsolidację spółek z Trójmiasta oraz doradztwo podczas tworzenia konsorcjów.

M&A (Mergers & Acquisitions)

Osiągnięcie sukcesu gospodarczego i uzyskanie znaczącej pozycji na rynku jest zwykle impulsem do ekspansji kapitałowej. Rozwój przedsiębiorców, rosnąca konkurencja wewnętrzna oraz konkurencja przedsiębiorstw zagranicznych, skłaniają do konsolidacji, a także do nawiązywania współpracy strategicznej. Bez względu na przyjętą formułę prawną, transakcje M&A (kooperacja, joint venture, połączenie przedsiębiorstw, przejęcie przedsiębiorstw) obarczone są wysokim ryzykiem, zarówno ekonomicznym, jak i prawnym.

Przygotowanie strategii transakcji

Wychodząc z założenia, iż głównym celem przejęcia i łączenia przedsiębiorstw jest osiągnięcie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, zapewniamy profesjonalne doradztwo prawne i ekonomiczno – finansowe ułatwiające weryfikację, czy konkretna transakcja umożliwi realizację założonego celu.

Zespół prawników oraz doradców ekonomicznych wspiera Państwa już na etapie podejmowania decyzji strategicznej, ułatwiając odpowiedź na pytania, czy transakcja M&A wypełni strategiczne luki, zapewni dostęp do nowych klientów, technologii, a także czy przyczyni się do osiągnięcia dywersyfikacji produktów, świadczonych usług i w konsekwencji czy będzie możliwe osiągnięcie efektu synergii.

Wycena spółki

Wyceny, oceny rzetelności – wycena wartości przedsiębiorstw oraz poszczególnych ich części jest integralną częścią naszej pracy oraz stałym elementem większości procesów transakcyjnych. Może jednak zostać zlecona osobno w sytuacji, gdy właściciele chcą poznać realną wartość swojego biznesu przed podjęciem strategicznych decyzji co do jego przyszłości.

Due diligence

Zobacz pełną ofertę Due Dilligence

Audytowanie

Posiadamy bogate doświadczenia związane z przeprowadzaniem audytów – nasi eksperci dokonywali między innymi oceny sytuacji prawno-podatkowej nieruchomości (w tym nieruchomości będących zabytkami), w transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw zarówno na rzecz nabywców, jak i na rzecz sprzedających w ramach przygotowania przedsiębiorstwa do audytu kupującego.

Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej

W związku z procesem typu Mergers & Acquisitions nierzadko powstaje konieczność uzyskania zezwoleń wynikających z regulacji prawa administracyjnego. W zakresie tym zapewniamy przeprowadzenie postępowań wynikających z regulacji polskich i europejskich norm dotyczących ochrony konkurencji oraz ograniczeń dotyczących nabywania przedsiębiorstw przez cudzoziemców.

Pozostałe usługi biznesowe

Wspieramy firmy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z transakcjami Mergers & Acquisitions, Doradztwo ma charakter kompleksowy.

Doradztwo ma charakter kompleksowy. Obejmuje usługi na każdym etapie:

  • fazę przygotowawczą obejmującą zdefiniowanie głównych celów transakcji i organizacji projektu,
  • wsparcie w prowadzeniu negocjacji,
  • doradztwo doprowadzone do zawarcia ostatecznych umów nabycia/zbycia przedsiębiorstw oraz ich wykonania.

Usługi dotyczą też wsparcia w wyborze modelu finansowania, jak i kwestiach związanych z pozyskaniem kapitału w drodze emisji papierów wartościowych.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Wprowadź email