Biznes Plan

Masz pytania dotyczące tej usługi?

Napisz do nas
eurolinks@eurolinks.pl
Lub zadzwoń
664 730 630

Czyli dokument opisujący cel biznesowy, przedmiot działalności, charakterystykę podstawowych produktów i usług, analiza rynku, charakterystykę procesów zachodzących w spółce. Analiza strategiczna przy wykorzystaniu narzędzi strategicznych takich jak : Macierz GE, Kluczowe czynniki sukcesu, Analiza SWOT, macierz BCG, opis konkurencji, prognozy finansowe; ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Biznesplan jest niezbędny, aby pozyskać źródła finansowania inwestycji, tak więc często dołącza się go do wniosku kredytowego. Bank czy inwestorzy finansując inwestycję, oczekują bowiem, że będzie ona opłacalna.

Studium Wykonalności (ang. feasibility study)

Prawidłowo przeprowadzone feasibility study daje odpowiedzi na pytanie czy projekt jest wykonalny i czy istnieją ograniczenia (natury finansowej, organizacyjnej, technicznej, rynkowej, prawnej), które uniemożliwiają wykonanie projektu?

Studium wykonalności obejmuje zazwyczaj analizy i oceny wykonalności inwestycji na płaszczyznach:

  • technicznych
  • technologicznych,
  • prawnych,
  • kadrowych,
  • finansowych. Przy wykonywaniu studium wykonalności przydatne są analizy takie jak:
  • Analiza makrootoczenia PEST – porównanie ze sobą podstawowych czynników zewnętrznych organizacji czyli: politycznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych i technologicznych
  • 5 sił Portera – wykonywana przed wejściem na nowy rynek analiza atrakcyjności sektora
  • Analiza SWOT
  • Model Osterwaldera

Realizacja studium wykonalności stanowi niezbędny etap procesu ubiegania się o finansowanie z Unii Europejskiej.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Wprowadź email