Pozyskiwanie finansowania z pomocą kredytu bankowego

Z pomocą kredytu bankowego, pożyczek z Agencji Rozwoju Przemysłu SA, Polskiego Funduszu Rozwoju

Masz pytania dotyczące tej usługi?

Napisz do nas
eurolinks@eurolinks.pl
Lub zadzwoń
664 730 630

Pozyskujemy finansowanie dla różnych form finansowania, wspieramy Klientów od kwoty 0,3 mln
do 500 mln PLN, wspierając Klientów w procesie jego pozyskania poprzez dostarczenie prognoz finansowych i analiz prawnych jeżeli zajdzie taka potrzeba. Chętnie angażujemy się i wspieramy Klientów kompleksowo, gdyż taka współpraca przynosi najlepsze efekty.

Kredyt na zakup nieruchomości dla firmy

Firmy korzystają obecnie z różnych nieruchomości – hal produkcyjnych i magazynowych, obiektów biurowych bądź gruntów o różnym przeznaczeniu. Najbardziej popularną metodą na sfinansowanie zakupu nieruchomości, gdy firma nie dysponuje wolnymi środkami, jest kredyt hipoteczny. Oprócz tego możemy również skorzystać z alternatywnych rozwiązań, na przykład z leasingu nieruchomości. Firma może również poszukiwać dofinansowania, które pozwoli jej na zakup potrzebnego budynku czy gruntu. Spółka celowa jako sposób na kredyt także jest możliwa.

Kredyty inwestycyjne

Jest to długoterminowe finansowanie projektów o charakterze inwestycyjnym. Chcąc otrzymać kredyt, firma bardzo często musi posiadać wkład własny — najczęściej wynosi on od 20 do 30 proc. wartości inwestycji. Kredyty inwestycyjne dla firm mogą być przyznane nawet na okres 20 lat.

Kredyty obrotowe

Pozwala na pozyskanie środków służących finansowaniu bieżących zobowiązań przedsiębiorstwa lub spłatę zadłużenia wobec innych banków. Kredyt Deweloperski to produkt przeznaczony dla deweloperów i innych podmiotów realizujących inwestycje na sprzedaż bądź pod wynajem.

Leasing operacyjny i finansowy

Leasing to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy leasingodawcą (finansującym), a leasingobiorcą (korzystającym). W najprostszym ujęciu leasing jest podobny do wynajmu długoterminowego lub zakupu na raty. Firma leasingowa oddaje daną rzecz w użytkowanie leasingobiorcy w zamian za ustaloną w umowie opłatę uiszczaną co miesiąc. Umowę leasingu podpisuje się na czas określony. Przedmiotem mogą być samochody, również wszelkie inne pojazdy i maszyny, a nawet nieruchomości czy wyposażenie biur.

Faktoring

Faktoring dla firm nie obniża zdolności finansowej firmy. Faktoring pozwala poprawić płynność już od 1 % miesięcznie. Najpopularniejszą formą faktoringu, podobnie jak na innych rozwiniętych rynkach europejskich, trwale jest faktoring pełny. Zainteresowanie nim szczególnie dynamicznie rośnie w obrocie krajowym. Umożliwia szybki dostęp do środków na bieżącą działalność, połączony z ochroną przed brakiem zapłaty za dostarczone towary lub usługi ze strony kontrahentów.

Pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu finansuje szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstw: przedsięwzięcia inwestycyjne, kapitał obrotowy, realizację kontraktów i umów, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz restrukturyzację.

Oferta finansowa dla klientów MSP zawiera:

  • Pożyczki inwestycyjne – finansowanie majątku produkcyjnego;
  • Pożyczki obrotowe – finansowanie kapitału obrotowego;
  • Pożyczki restrukturyzacyjne – finansujące przejściowe kłopoty płynnościowe.

Warunkiem ubiegania się o pożyczkę są przychody roczne na poziomie 4 mln zł oraz prowadzenie pełnej księgowości i ostatni rok ostatni rok obrotowy zakończony zyskiem EBITDA (wynik operacyjny+amortyzacja).

W przypadku finansowania inwestycji oczekiwany wkład własny na poziomie 20% wartość zabezpieczenia na poziomie min. 120% wnioskowanego finansowania prowizja za udzielenie w wys. 0,2% płatna jednorazowo

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Wprowadź email