Zwiększenie wartości firmy
Autor: Eurolinks

Jak zwiększyć wartość firmy?

W biznesie każdy przedsiębiorca chce, by jego firma była bardziej wartościowa. Zwiększenie wartości firmy nie tylko oznacza większe zyski, ale także przyciąga inwestorów i otwiera drzwi do nowych możliwości rozwoju. Jak dokładnie zwiększyć wartość swojej firmy?

Zwiększanie wartości firmy jest celem, który może przynieść wiele korzyści zarówno właścicielom firmy, jak i innym interesariuszom. Obejmuje ono nie tylko zwiększenie zysków, ale także budowanie stabilności, atrakcyjności dla inwestorów, rozwoju i długoterminowego zabezpieczenia firmy. To kompleksowy proces, który może przynieść wiele korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i wszystkim zaangażowanym w firmę.

Jak wpłynąć na wartość wyceny firmy?

Skup się na strategii wzrostu - systemy i procedury

Pierwszym krokiem do zwiększenia wartości firmy jest opracowanie jasnej i efektywnej strategii wzrostu. Strategia ta powinna uwzględniać zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe cele.
Skoncentruj się na rozwoju, który jest zrównoważony i oparty na realnych danych i trendach rynkowych. Dostarczenie kupującemu sprawdzonej strategii operacyjnej zapewnia mu, że firma jest dobrze przygotowana do utrzymania i zwiększania zysków i wartości. Ważnym elementem jest także automatyzacja procesów.

Maksymalizuj zyski operacyjne - poprawienie marży i przepływów pieniężnych

Zyski operacyjne są jednym z głównych źródeł wartości firmy. Aby zwiększyć te zyski należy skupić się na poprawie marży operacyjnej, kontrolowaniu kosztów i efektywnym zarządzaniu zasobami. Pamiętaj, że nawet niewielka poprawa marży może znacząco wpłynąć na wartość firmy. Kupujący chcą widzieć wolne przepływy pieniężne, ponieważ zapewniają one środki na rozwój firmy. Gotówka reprezentuje stabilność dla kupującego, co jest niezwykle cenne.

Stały wzrost przychodów

Kupujący zazwyczaj sprawdzają dane finansowe za poprzednie trzy lata, a także sprawozdania finansowe za ostatnie 12 miesięcy. Wykazanie stałego i konsekwentnego wzrostu jest bardziej wartościowe niż gwałtowne skoki zysków, przeplatane płaskimi lub ujemnymi zyskami. Stały wzrost, nawet jeśli jest nieco wolniejszy, będzie generalnie bardziej wartościowy.

Zróżnicowana baza klientów

Kupujący zazwyczaj szukają bazy klientów, w której żaden pojedynczy klient nie stanowi więcej niż 8-10% całkowitej sprzedaży. Zdywersyfikowana baza klientów chroni firmę przed utratą głównego klienta.

Skalowalność

Skalowalność biznesu to zdolność firmy do poszerzania skali swojego działania w celu zwiększania przychodów. Powinna być oparta na starannie przemyślanej strategii. Warto przygotować firmę do przyszłego zwiększania skali działania.

Rozwijaj przewagi konkurencyjne

Przewaga konkurencyjna to produkt lub usługa, którą firma oferuje - lepiej lub taniej - w dłuższym okresie czasu niż jej konkurenci. Przewaga konkurencyjna Twojej firmy jest powodem, dla którego klienci kupują od Ciebie, a nie od konkurencji. Inwestuj w ich rozwijanie i utrzymywanie, aby pozostać konkurencyjnym na rynku.

Skoncentruj się na kluczowych wskaźnikach value drivers

Wskaźniki value drivers to te, które mają znaczący wpływ na wartość firmy. Skoncentruj się na czynnikach, takich jak stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży, marża zysku operacyjnego, stopa podatku dochodowego, inwestycje w kapitał obrotowy i środki trwałe. Poprawa tych wskaźników może znacząco zwiększyć wartość firmy.

Value drivers jako klucz do wzrostu wartości firmy

Mając na celu długoterminowy wzrost wartości spółki, niezbędne jest zbudowanie strategii rozwoju będącej kombinacją szeregu działań. Budowana strategia musi opierać się na kluczowych nośnikach wartości. Value drivers to wskaźniki, które mają istotny wpływ na wartość firmy dla jej akcjonariuszy, inwestorów i potencjalnych nabywców. Odzwierciedlają zdolność firmy do generowania zysków, utrzymywania stabilności finansowej oraz potencjał wzrostu.

Kluczowe wskaźniki value drivers:

  • Stopa wzrostu przychodów ze sprzedaży - mierzy tempo, w jakim firma zwiększa swoje przychody rok do roku. Stały i zrównoważony wzrost przychodów jest ważny, ponieważ świadczy o zdolności firmy do pozyskiwania nowych klientów, eksplorowania nowych rynków i utrzymania konkurencyjności.
  • Marża zysku operacyjnego - pokazuje, ile zysku pozostaje po pokryciu kosztów operacyjnych. Wyższa marża oznacza większą efektywność operacyjną i zdolność do generowania zysków. Poprawa marży może znacząco wpłynąć na wartość firmy.
  • Stopa podatku dochodowego, ujmowana w wymiarze gotówkowym - ocenia, jak efektywnie firma zarządza swoimi zobowiązaniami podatkowymi. Optymalizacja podatków może pomóc w zwiększeniu zysków netto i wartości firmy.
  • Inwestycje w kapitał obrotowy - te wskaźniki odnoszą się do pieniędzy i zasobów, które firma musi zainwestować w swoje operacje codziennego funkcjonowania. Kapitał obrotowy obejmuje środki finansowe, które są używane na zakup surowców, wynagrodzenie pracowników, zarządzanie zapasami, uregulowanie zobowiązań i inne działania związane z prowadzeniem działalności operacyjnej. Wartość kapitału obrotowego powinna być zrównoważona i skorelowana z poziomem sprzedaży.
  • Inwestycje w środki trwałe - inwestycje w aktywa trwałe, takie jak nieruchomości, maszyny i sprzęt, mogą wpłynąć na zdolność firmy do rozwijania swojej działalności i zwiększania zysków. Skuteczne zarządzanie aktywami trwałymi jest kluczowe.

Zobacz także: Wycena znaku towarowego - jak wycenić jego wartość?

Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

  • Pozyskiwanie finansowania
  • Fuzje i przejęcia firm
  • Sprzedaż przedsiębiorstw
  • Analizy i restrukturyzacje
  • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Eurolinks Sp. z o.o. ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz prowadzenia w związku z tym korespondencji elektronicznej. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.