Jesteśmy zespołem doradców biznesowych

Naszą domeną jest doradztwo strategiczne i finansowe. Doradzamy w zakresie corporate finance: fuzji i przejęć, sprzedaży firmy, czy znajdowania inwestorów i źródeł finansowania, w tym także unijnych.

Wierzymy że sukces można zaplanować, a co ważniejsze - wiemy jak to zrobić.

Za nami szereg, zakończonych sukcesem projektów realizowanych na potrzeby własne, jak i klientów.

Kilkunastoletnie doświadczenie w szeroko rozumianym doradztwie gospodarczym pozwala nam na podejmowanie różnorakich wyzwań, niejednokrotnie, o bardzo dużej skali trudności.

Dzięki połączeniu doświadczenia naszych konsultantów oraz wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych, którzy wspierają nas w projektach i są z nami w zespole, jesteśmy wiarygodnym partnerem, dla którego kolejne wyzwania w biznesie stanowią impuls do rozwoju.

Zobacz portfolio projektów

Zespół Eurolinks

Krzysztof Bogucki

Krzysztof Bogucki

Prezes Zarządu

Z wykształcenia jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Ukończył m.in. Podyplomowe Studium Strategii Finansowych (w Wyższej Szkole Bankowości, Finansów i Zarzadzania w Warszawie) oraz Program Management 2008 Harvard Business Review. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu operacyjnym i strategicznym. Od 2002 roku zarządza działalnością doradczą w Eurolinks. Poprzednio 10 lat związany z bankowością, m.in. Wiceprezes Zarządu Nordea Bank Polska.

Specjalizuje się w transakcjach kapitałowych, koncepcjach biznesowych, doradztwie w realizacji i sposobach finansowania przedsięwzięć oraz planów inwestycyjnych, pozyskiwaniu kapitału, wsparciu w kontaktach i negocjacjach. Zrealizował szereg projektów biznesowych.

Dorota Filipowicz

Dorota Filipowicz

Wiceprezes Zarządu

Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, Podyplomowych Studiów Strategii Finansowych w Wyższej Szkole Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Studium Menedżerskiego Top Menedżer 2000 w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów we współpracy z University of Strathclyde.

Karierę zawodową rozpoczynała w banku, pracując w dziale Kredytów Gospodarczych, a następnie w biurze Rozwoju, Strategii i Marketingu, kierując tym biurem. Od kilkunastu lat rozwija i współkieruje firmą Eurolinks. Specjalizuje się w corporate finance, fuzjach i przejęciach, doradztwie przy transakcjach kapitałowych, strategiach rozwoju, doradztwie przy pozyskiwaniu finansowania.

W czasie swojego 18-letniego doświadczenia w działalności konsultingowej w ramach Eurolinks przeprowadziła kilkadziesiąt projektów w obszarze finansów przedsiębiorstw, zarządzania projektami, wycen, fuzji i przejęć, strategii i modeli biznesowych, a także pozyskania finansowania. Zarządzała dziesiątkami projektów doradczych dla dużych firm m.in. dla Grupy LOTOS, PERN, ETOS, Kolei Mazowieckich, a także małych i średnich firm takich jak Marina Gdynia, Mikrokasa, TREFL, Laude Smart Intermodal.

Anna Murawska

Anna Murawska

Dyrektor Biura Analiz i Modeli Biznesowych

Absolwentka Kierunku Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium dla doradców inwestycyjnych i analityków giełdowych prowadzonego przez Instytut Rozwoju Biznesu Centrum Prywatyzacji oraz wielu specjalistycznych szkoleń z zakresu finansów i ekonomii.

Specjalizuje się w zagadnieniach corporate finance, studiach wykonalności projektów (Feasibility Study), modelach biznesowych, analizach ekonomiczno-finansowych, due diligence, wycenach przedsiębiorstw oraz biznes planach. Uczestniczyła w doradztwie w zakresie zagadnień finansowych przy bieżącej działalności czy planowanych wydzieleniach, fuzjach i przejęciach. W ramach Eurolinks jest odpowiedzialna za projekty związanych z modelami biznesowymi, biznes planami, restrukturyzacją, due diligence i wycenami.

W czasie swojego 18-letniego doświadczenia w działalności konsultingowej dokonała szeregu wycen, zarówno przedsiębiorstw, jak również wartości godziwej pakietów wierzytelności. Wdrażała projekty m.in. dla ENERGA S.A, ENERGA OPERATOR S.A., ENERGA Wytwarzanie S.A., Grupy LOTOS, LOTOS Kolej, LOTOS Ochrona, CTL Transport, PERN SA, Koleje Mazowieckie S.A. Kieruje zespołami projektowymi.

Krystian Płotka

Krystian Płotka

Kierownik Zespołu Analiz

Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego (kierunek Ekonomia – 2010 rok) oraz Wydziału Zarządzania (kierunek Finanse i Rachunkowość – 2011 rok) Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada Certyfikat Doradcy Alternatywnego Systemu Obrotu (nadawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie). Ukończył również kurs Symulacja Procesów z modeli BPMN.

Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku. W latach 2009-2010 uczestniczył w praktykach i stażach w największych polskich instytucjach finansowych: PKO BP oraz BRE Bank, gdzie był odpowiedzialny za opiniowanie i wstępną analizę kredytową. Specjalizuje się w wycenach przedsiębiorstw, wycenach znaków towarowych i marek oraz wartości niematerialnych i prawnych, modelach i analizach ekonomiczno – finansowych, biznes planach, ocenach opłacalności inwestycji, studiach wykonalności, opracowywaniu modeli biznesowych, analizach rynku, procesach fuzji i przejęć, pozyskiwaniu kapitału, procesach due diligence oraz mapowaniu procesów gospodarczych.

W ramach Eurolinks, z którym związany jest od 10 lat, zrealizował ponad 100 projektów dla największych polskich przedsiębiorstw i jednostek samorządowych, m.in.: Agencji Rozwoju Przemysłu, Grupa ENERGA, LOTOS Kolej Sp. z o.o., , PGE Energia Odnawialna S.A., Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Pomorska Kolej Metropolitarna S.A., PGNiG Technologie Sp. z o.o., BEST TFI S.A. i wielu innych. Jest członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Klaudia Liberacka

Klaudia Liberacka

Konsultant

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek Ekonomia - 2015 rok, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - 2016 rok). W 2017 roku ukończyła szkolenie PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner, poszerzając wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami. Jest posiadaczem Międzynarodowych certyfikatów PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner wydanych przez AXELOS Global Best Practice.

Współpracę z Grupą Eurolinks rozpoczęła w 2015 roku. W trakcie swojej kariery zawodowej przygotowała blisko 40 projektów dla największych polskich przedsiębiorstw, m.in.: Grupy ENERGA SA, Energa Oświetlenie Sp. z o.o., Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne Sp. z o.o., Koleje Mazowieckie Sp. z o.o., LOTOS Kolej Sp. z o.o., Corleonis Sp. z o.o. Sp.k., Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Sp. z o.o. i wielu innych.

Specjalistka w zakresie realizacji projektów strategicznych, reorganizacyjnych, biznesplanach, studiach wykonalności projektów, procesach due dilligence, modelach biznesowych oraz mapowania procesów gospodarczych wraz ze znajomością narzędzia do modelowania procesów biznesowych - Business Process Modeling Notation (BPMN).

Pozyskiwanie finansowania dla firm.

Kredyty bankowe, dotacje oraz inwestorzy prywatni.

Alternatywne Spółki Inwestycyjne

Tworzenie podmiotu, doradztwo w wyposażeniu w majątek.

Doradztwo w sprzedaży i przejęciach firm.

Negocjacje, wyceny, integracje podmiotów.

Doradztwo w restrukturyzacji.

Restrukturyzacje prawne, finansowe i organizycjne.

Kontrola finansów wewnątrz firm.

Za pomocą usługi zewnętrznego Dyrektora Finansowego.

Dowiedz się
więcej

Doświadczenie
Partnerstwo

Nasi partnerzy

Doświadczenie

Współpracuj z najlepszymi.

Eurolinks opiera swą działalność na ścisłej współpracy z szeroką grupą partnerów – specjalistów z różnych dziedzin.

Zrealizowane projekty