Współpracujesz z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Analizy i restrukturyzacje
 • Wewnętrzna kontrola finansów
 • Fuzje i przejęcia firm
Więcej o nas
pionki szachowe symbolizujące zwycięstwo zespołu

400+

Projektów w różnych branżach

Pozyskanie zewnętrznego finansowania dłużnego na realizację projektu inwestycyjnego uruchomienia lotniska komunikacyjnego - niepubliczna emisja obligacji zabezpieczonych do łącznej kwoty 150.000.000 PLN - na rzecz Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin Sp. z o.o.
Analiza opłacalności inwestycji - zakup spółki Eurowind Poland Sp. z o.o.
Doradztwo w procesie pozyskania finansowania dłużnego dla Lotos Kolej sp. z o.o. - na kwotę ok. 80 mln Euro
Przeprowadzenie procesu outsourcingu transportu samochodowego ze struktur LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w tym dokonanie sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa Działu Transportu inwestorom branżowym.

Lista ostatnio realizowanych projektów

Organizowanie finansowania przedsięwzięć

 • Doradztwo przy pozyskaniu zewnętrznego finansowania dłużnego na realizację projektu inwestycyjnego uruchomienia lotniska
  komunikacyjnego - niepubliczna emisja obligacji zabezpieczonych do łącznej kwoty 150.000.000 PLN na rzecz
  Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin Sp. z o.o.
 • Doradztwo w procesie pozyskania finansowania dłużnego dla Lotos Kolej sp. z o.o. - na kwotę ok. 80 mln Euro
 • Doradztwo w procesie pozyskania finansowania dłużnego dla ENERGA Elektrownie Straszyn (obecnie ENERGA OZE).

Transakcje kapitałowe

 • Przegląd i rozpoznanie rynku w zakresie możliwości dokonania przez Klienta akwizycji firm z branży maszyn i narzędzi budowalnych
  Dla Grupy LOTOS SA -sprzedaż udziałów spółki zależnej COM Comed Sp. z o.o. inwestorowi branżowemu.
 • Świadczenie usług doradczych związanych z potencjalnym nabyciem udziałów/akcji spółki(ek)/przedsiębiorstw prowadzącej
  usługi apteczne w Republice Czeskiej.
 • Przeprowadzenie procesu outsourcingu transportu samochodowego ze struktur LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w tym dokonanie sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa Działu Transportu inwestorom branżowym.
 • Przeprowadzenie procesu zakupu przedsiębiorstwa Portal Morski - na zlecenie Okrętownictwa i Żeglugi Sp. z o.o.
  Przeprowadzenie Due Diligence Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego S.A
  na zlecenie Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego S.A.
 • Przeprowadzenie procesu sprzedaży sieci aptek inwestorowi branżowemu.
 • Analiza opłacalności inwestycji - zakup spółki Eurowind Poland Sp. z o.o.

Doradztwo w biznesie

 • Sporządzenie finansowego i prawnego badania due diligence oraz wyceny wartości spółki z branży producentów
  wyrobów obrabianych maszynowo
 • Pre-feasibility Study dla projektu uruchomienia instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF dla Eko Dolina Sp. z o.o.
 • Koncepcja stworzenia Centrum Logistyki Naftowej dla PERN „Przyjaźń” SA
 • Opracowanie strategicznej analizy potencjału LOTOS Kolej Sp. z o.o. Koncepcja Centrum Logistycznego Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o
 • Przygotowanie studium wykonalności dla projektu lotniska w Płocku Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego
  dla Spółki VISTAL Offshore Sp. z o.o.

Organizacja i procesy

 • Reorganizacja Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp. z o.o. Opracowanie schematu obiegu dokumentów finansowych w LOTOS Oil S.A. Analiza, modelowanie i optymalizacja procesów inwestycji i remontów w ENERGA Hydro Sp. z o.o.
 • Analizy stanu i propozycja zmian organizacji w LOTOS Kolej Sp. z o.o. wraz z Regulaminem Organizacyjnym.