Konkurs PERUN z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - dotacje na projekty obronne

dotacja perun

Konkurs PERUN - kto może otrzymać dotację?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach nowego Programu PERUN na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Nowy konkurs obejmuje piętnaście sprecyzowanych zakresów tematycznych na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności.

Otrzymane dofinansowanie można będzie przeznaczyć na badania naukowe lub prace rozwojowe.

Nabór wniosków ruszył 1 grudnia br. i potrwa do 31 stycznia 2024 r. do godz. 16:00.

Katalog obszarów tematycznych, które zostać zaadresowane w ramach propozycji projektowych to:

 • Rozwój istniejących demonstratorów technologii obronnych
 • Sztuczna Inteligencja
 • Autonomia i autonomizacja
 • Technologie kwantowe
 • Technologie kosmiczne
 • Technologie materiałowe i wytwarzania
 • Sensory
 • Medyczne zabezpieczenie pola walki

Nabór skierowany jest do szerokiego grona wnioskodawców i zależy on od charakteru projektu.

W projektach, które posiadać będą charakter badawczy/naukowy (do VI PGT) wnioskodawcą może być m.in: przedsiębiorca, uczelnia, federacja, instytut naukowy PAN, instytut badawczy, międzynarodowy instytut naukowy, Centrum Łukasiewicz, instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, konsorcja naukowo-przemysłowe.

Jeśli przygotowywany projekt posiadał będzie charakter rozwojowy/badawczo-rozwojowy (do IX PGT), wówczas wnioskodawcą mogą być przedsiębiorcy i konsorcja naukowo-przemysłowe.

W ramach naboru NCBR nie określił minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych. Wśród wydatków kwalifikowanych wymienić możemy koszty: wynagrodzeń, aparatury naukowo-badawczej, wartości niematerialnych i prawnych, podwykonawstwa, surowców i elementów służących do budowy prototypów. Jednostki naukowe mogą liczyć na wsparcie do 100% kosztów kwalifikowanych, zaś przedsiębiorstwa do 90% kosztów kwalifikowanych.

Nabór zakończy się 31 stycznia 2024 r. o godz. 16:00; wnioskodawcy mają zatem prawie 2 miesiące na przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy pomogą Państwu zweryfikować zakres projektu oraz kwalifikowalność zaplanowanych wydatków.


Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Fuzje i przejęcia firm
 • Sprzedaż przedsiębiorstw
 • Analizy i restrukturyzacje
 • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Eurolinks Sp. z o.o. ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz prowadzenia w związku z tym korespondencji elektronicznej. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.