Obsługa Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI)

Wraz ze zmianą przepisów podatkowych wprowadzających od 2019 roku zwolnienie dochodów uzyskiwanych przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) uzyskanych w danym roku podatkowym ze zbycia udziałów (akcji), ASI będą zyskiwać na popularności, jako podmioty inwestycyjne.

Alternatywne Spółki Inwestycyjne ze względu na prosty sposób tworzenia, niskie koszty funkcjonowania oraz ograniczone obowiązki regulacyjne stanowią alternatywę dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

ASI mogą funkcjonować zarówno jako spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), jak i spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Alternatywne Spółki Inwestycyjne  będą wykorzystywane zarówno przez funkcjonujące fundusze private equity / venture capital, jak też jako wehikuły inwestycyjne osób prywatnych.

Uproszczenia regulacyjne, w tym ograniczona ze względu na wartość zarządzanych aktywów, konieczność uzyskania zezwolenia KNF i zamiast tego jedynie obowiązkowy wpis do rejestru, decydować będą o atrakcyjności ASI.

Eurolinks, oferuje kompleksowe wsparcie w tworzeniu ASI oraz zapewnia opiekę przez cały okres jej funkcjonowania, w tym m.in.:

 • Tworzenie podmiotu, doradztwo w wyposażeniu w majątek i reorganizacji dotychczasowej działalności.
 • Wsparcie w uzyskaniu wpisu do rejestru lub zezwolenia KNF.
 • Doradztwo prawne w tworzeniu dokumentów wewnętrznych, polityk, regulaminów, procedur.
 • Kontrola wewnętrzna, audyty.
 • Doradztwo w zakresie realizacji inwestycji.
 • Doradztwo podatkowe.

Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Fuzje i przejęcia firm
 • Sprzedaż przedsiębiorstw
 • Analizy i restrukturyzacje
 • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość