Obsługa Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI)

Masz pytania dotyczące tej usługi?

Napisz do nas
eurolinks@eurolinks.pl
Lub zadzwoń
664 730 630

Wraz ze zmianą przepisów podatkowych wprowadzających od 2019 roku zwolnienie dochodów uzyskiwanych przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) uzyskanych w danym roku podatkowym ze zbycia udziałów (akcji), ASI będą zyskiwać na popularności, jako podmioty inwestycyjne.

Alternatywne Spółki Inwestycyjne ze względu na prosty sposób tworzenia, niskie koszty funkcjonowania oraz ograniczone obowiązki regulacyjne stanowią alternatywę dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

ASI mogą funkcjonować zarówno jako spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), jak i spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Alternatywne Spółki Inwestycyjne  będą wykorzystywane zarówno przez funkcjonujące fundusze private equity / venture capital, jak też jako wehikuły inwestycyjne osób prywatnych.

Uproszczenia regulacyjne, w tym ograniczona ze względu na wartość zarządzanych aktywów, konieczność uzyskania zezwolenia KNF i zamiast tego jedynie obowiązkowy wpis do rejestru, decydować będą o atrakcyjności ASI.

Eurolinks, oferuje kompleksowe wsparcie w tworzeniu ASI oraz zapewnia opiekę przez cały okres jej funkcjonowania, w tym m.in.:

  • Tworzenie podmiotu, doradztwo w wyposażeniu w majątek i reorganizacji dotychczasowej działalności.
  • Wsparcie w uzyskaniu wpisu do rejestru lub zezwolenia KNF.
  • Doradztwo prawne w tworzeniu dokumentów wewnętrznych, polityk, regulaminów, procedur.
  • Kontrola wewnętrzna, audyty.
  • Doradztwo w zakresie realizacji inwestycji.
  • Doradztwo podatkowe.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Wprowadź email