Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HORECA - KPO

pieniądze z kpo - horeca

Inwestycja A1.2.1 dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (HoReCa) to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje dla przedsiębiorstw z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce (hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura).

Dotacja z KPO - dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski prowadzących działalność w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura.

Na co można przeznaczyć dotację z KPO?

 • inwestycje, w tym roboty budowlane, zakup maszyn i urządzeń, inwestycje związane z zieloną transformacją,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników,
 • usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

 • Intensywność wsparcia: do 90% kosztów netto.
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 540 tys. PLN.
 • Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis.

Jakie są kluczowe wymagania?

 • Odnotowanie spadku obrotów w latach 2020 lub 2021, w wysokości co najmniej 20%, liczonych rok do roku.
 • Wolny limit pomocy de minimis.

Jaki jest harmonogram programu?

Nabór wniosków dla przedsiębiorstw z branży HORECA zaplanowano na marzec-maj 2024 r.

Co jest istotne przy aplikowaniu?

Terminy na przygotowanie wniosku będą krótkie - na ogół instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu – nierzadko bardzo wymagających dokumentów.

Gdzie składamy wniosek?

PARP wybrała 5 operatorów w całej Polsce, którzy już w I kwartale 2024 r. będą wspierać finansowo mikro, małe i średnie firmy.

Wybrani operatorzy to:

 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie,
 • TISE - Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA - województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie,
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
 • Fundusz Górnośląski SA - województwa: łódzkie, opolskie, śląskie,
 • Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości - województwa: dolnośląskie, lubuskie,

Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Fuzje i przejęcia firm
 • Sprzedaż przedsiębiorstw
 • Analizy i restrukturyzacje
 • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość