Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG)

Kolejny z programów wsparcia dotacyjnego dostępny w ramach FENG.

Będzie to trzeci uruchamiany konkurs dla pojedynczych MŚP w ramach programu FENG, przy czym konkurs zostanie ogłoszony 25 maja 2024 roku.

Konkurs skierowany jest do projektów charakteryzujących się wyższym stopniem innowacyjności (co najmniej w skali kraju). Modułowa formuła programu FENG stwarza możliwość finansowania projektów kompleksowych i jednocześnie idealnie dopasowanych do potrzeb danej firmy. Ścieżka SMART to jeden z najatrakcyjniejszych konkursów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027.

Wniosek obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z modułów obowiązkowych w Ścieżka #SMART dla MŚP – (jeden z dwóch lub oba):

 • prace B+R
 • wdrożenie innowacji

W jakich terminach trwa nabór wniosków dla pojedynczych MŚP i gdzie można składać wnioski?

Nabór wniosków dla pojedynczych MŚP rozpocznie się 27 czerwca 2024 i będzie trwał do 24 października 2024. Można go składać wyłącznie internetowo przez generator wniosków. Składając wniosek przez system należy pamiętać, że wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z naszymi ekspertami, podczas których otrzymają Państwo szczegółowe informacje na temat tegorocznych naborów wniosków do ścieżki SMART oraz zakresu i wysokości dostępnego dofinansowania. Przedstawimy również naszą ofertę wsparcia przy pisaniu wniosków do tych konkursów.

Moduły do wyboru:

 1. Infrastruktura B+R – infrastruktura do realizacji agendy badawczej
 2. Cyfryzacja – robotyzacja, optymalizacja produkcji, cyberbezpieczeństwo
 3. Zazielenienie firm – gospodarka odpadami, efektywność energetyczna, ekoprojektowanie
 4. Internacjonalizacja – promocja za granicą (koszty udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników), pozyskanie ochrony lub ochrona praw własności przemysłowej
 5. Kompetencje – doskonalenie kompetencji kadry, zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą

Obszar geograficzny: Cała Polska

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej,
 • maszyny i urządzenia,
 • materiały i roboty budowlane
 • wartości niematerialne i prawne,
 • nieruchomości,
 • usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność,
 • inwestycje związane z ochroną środowiska,
 • szkolenia,
 • promocja produktów za granicą,
 • ochrona praw własności przemysłowej.

Maksymalny poziom dofinansowania

Na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 1. dla mikro i małego przedsiębiorstwa
  • 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
  • 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 2. dla średniego przedsiębiorstwa:
  • 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
  • 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 3. Dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP:
  • 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
  • 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 4. Dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Pozostałe warunki konkursu:

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Minimalna wartość projektu dla dużych przedsiębiorstw 1 mln zł.
 • Moduł B+R to minimum 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu.
 • Efektem powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Nowość na poziomie minimum kraju.
 • Obowiązkowe wdrożenie innowacyjnego rozwiązania – w ramach tego samego projektu.

Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Fuzje i przejęcia firm
 • Sprzedaż przedsiębiorstw
 • Analizy i restrukturyzacje
 • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Eurolinks Sp. z o.o. ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz prowadzenia w związku z tym korespondencji elektronicznej. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.