Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG)

Kolejny z programów wsparcia dotacyjnego dostępny w ramach FENG.

Jest to pierwszy uruchamiany konkurs w ramach programu FENG, przy czym już od 21 lutego przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich firm będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs skierowany jest do projektów charakteryzujących się wyższym stopniem innowacyjności (co najmniej w skali kraju). Modułowa formuła programu FENG stwarza możliwość finansowania projektów kompleksowych i jednocześnie idealnie dopasowanych do potrzeb danej firmy. Ścieżka SMART to jeden z najatrakcyjniejszych konkursów w ramach Programu FENG na lata 2021-2027. Konkurs skierowany jest do projektów charakteryzujących się wyższym stopniem innowacyjności (co najmniej w skali kraju).

Wniosek obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z modułów obowiązkowych w Ścieżka #SMART dla MŚP – (jeden z dwóch lub oba):

 • Prace B+R
 • Lub wdrożenie innowacji

UWAGA - Ścieżka SMART przedłużona!

Termin składania wniosków w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w Ścieżka SMART FENG został wydłużony do 30 października 2023 r (drugi nabór wniosków skończyć się miał 30 czerwca). Składanie wniosków trwa już w najlepsze, jednak nie musisz się martwić - nadal masz szansę, aby zgłosić swój projekt. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje z naszymi ekspertami, podczas których otrzymają Państwo szczegółowe informacje na temat tegorocznych naborów wniosków do ścieżki SMART oraz zakresu i wysokości dostępnego dofinansowania. Przedstawimy również naszą ofertę wsparcia przy pisaniu wniosków do tych konkursów.

Moduły do wyboru:

 1. Infrastruktura B+R – infrastruktura do realizacji agendy badawczej
 2. Cyfryzacja – robotyzacja, optymalizacja produkcji, cyberbezpieczeństwo
 3. Zazielenienie firm – gospodarka odpadami, efektywność energetyczna, ekoprojektowanie
 4. Internacjonalizacja – promocja za granicą (koszty udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników), pozyskanie ochrony lub ochrona praw własności przemysłowej
 5. Kompetencje – doskonalenie kompetencji kadry, zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą

Obszar geograficzny: Cała Polska

Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej,
 • maszyny i urządzenia,
 • materiały i roboty budowlane
 • wartości niematerialne i prawne,
 • nieruchomości,
 • usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność,
 • inwestycje związane z ochroną środowiska,
 • szkolenia,
 • promocja produktów za granicą,
 • ochrona praw własności przemysłowej.

Maksymalny poziom dofinansowania

Na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 1. dla mikro i małego przedsiębiorstwa
  • 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
  • 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 2. dla średniego przedsiębiorstwa:
  • 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
  • 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 3. Dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP:
  • 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
  • 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 4. Dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Na realizację prac przedwdrożeniowych:

 • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Pozostałe warunki konkursu:

 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Minimalna wartość projektu dla dużych przedsiębiorstw 1 mln zł.
 • Moduł B+R to minimum 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu.
 • Efektem powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Nowość na poziomie minimum kraju.
 • Obowiązkowe wdrożenie innowacyjnego rozwiązania – w ramach tego samego projektu.

Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Fuzje i przejęcia firm
 • Sprzedaż przedsiębiorstw
 • Analizy i restrukturyzacje
 • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość