Uzyskaj grant na usługi doradcze w ramach programu SPEKTRUM 2023

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu finansowania specjalistycznych usług doradczych dla MŚP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 60% na zakup specjalistycznych usług doradczych.

Zapraszamy przedsiębiorców z województwa pomorskiego do udziału w konkursie grantowym w ramach systemu SPEKTRUM, dzięki któremu można otrzymać GRANT na usługi doradcze.

W lutym 2023 ogłoszono kolejny nabór wniosków w programie SPEKTRUM – pomorski System Usług Doradczych. Wnioski można składać w terminie: od 13 marca 2023 r. do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

Kto może otrzymać grant?

Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP, posiadające siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Ważne - okres realizacji projektu nie może kończyć się później, niż w dniu 30.06.2023 r.

Agencja Rozwoju Pomorza SA wprowadziła kilka zmian – m.in. jest możliwość dofinansowania w wysokości 60%.

Przedsiębiorstwa zainteresowane ubieganiem się o grant w ramach SPEKTRUM, po zgłoszeniu chęci udziału w projekcie za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej ARP SA, przejdą obowiązkowe badanie wstępne przeprowadzone przez konsultanta. Po wykonaniu badania wstępnego można także skorzystać z pogłębionego badania potrzeb doradczych (tzw. preaudytu). Oba badania są nieodpłatne, natomiast stanowią podstawę ubiegania się o grant.

Można ubiegać się o grant w obszarach:

 • doradztwa eksportowego,
 • finansów, marketingu,
 • zarządzania i organizacji,
 • usług prawno-podatkowych.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 • mikroprzedsiębiorstwo – 25 000 PLN z pomocą publiczną lub 30 000 PLN z pomocą de minimis (koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 50 000 PLN)
 • małe przedsiębiorstwo – 50 000 PLN z pomocą publiczną lub 60 000 PLN z pomocą de minimis (koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 100 000 PLN)
 • średnie przedsiębiorstwo – 75 000 PLN z pomocą publiczną lub 90 000 PLN z pomocą de minimis (koszt kwalifikowalny nie przekracza kwoty 150 000 PLN).

Jako zespół konsultantów Eurolinks, zachęcamy do kontaktu z nami - gwarantujemy wsparcie merytoryczne i organizacyjne podczas aplikacji, a także podczas trwania procedury udzielania grantu. Naszym celem jest Państwa sukces!

Eurolinks sporządzi dokumentację aplikacyjną, oszczędzając Państwu czas i gwarantując pełne wsparcie oraz profesjonalizm. Zapraszamy do kontaktu.


Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Fuzje i przejęcia firm
 • Sprzedaż przedsiębiorstw
 • Analizy i restrukturyzacje
 • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość