Sukcesja przedsiębiorstwa rodzinnego

Kompleksowo prowadzimy przeprowadzenie sukcesji firm i przedsiębiorstw od A do Z.

Sukcesja w firmie rodzinnej to proces, łączący czynniki psychologiczne, ekonomiczne, finansowe oraz prawne odnoszące się do sytuacji członków rodziny.

Sukcesja przedsiębiorstwa ma na celu przekazanie władzy w firmie i jej własności w ręce następnego pokolenia, przy zachowaniu rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa. Sukcesja dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorcy bez względu na rozpiętość majątku, bez względu na to, czy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą czy też jest wspólnikiem w Spółce.

Wyzwaniami dla właścicieli podczas planowania sukcesji są m.in. wybór modelu sukcesji, zarządzanie oczekiwaniami i ambicjami członków rodziny oraz dostosowanie formy prawnej i reguł, jakimi ma podlegać majątek przed, w trakcie i po zakończeniu procesu sukcesji. Niestety wielu przedsiębiorców nie posiada planu sukcesji, jak również nie wprowadziła stosownych mechanizmów zabezpieczających przed ryzykiem nagłych zdarzeń.

Sukcesja w biznesie

Eurolinks, pełniąc rolę doradcy sukcesyjnego wspiera Państwa w ułożeniu strategii sukcesji, dostosowaniu modeli i rozwiązań prawnych oraz w jej przeprowadzeniu i zabezpieczeniu przedsiębiorstwa.

Zakres doradztwa:

  • Opracowanie strategii sukcesji – zebranie celów, wartości i obaw rodzinnych. Weryfikacja majątku i opracowanie modeli jego zabezpieczenia.
  • Dokonanie analiz i audytów prawnych przedstawionych zagadnień dla Zarządu, lub organu nadzoru.
  • Nadzór treści i obiegu dokumentów oraz zasad ich podpisywania.
  • Doradztwo w wypełnianiu obowiązków giełdowych, w tym związane z zarządzaniem relacjami inwestorskimi i dobrymi praktykami spółek giełdowych.

Pozostajemy do dyspozycji w Państwa przedsiębiorstwie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W naszej pracy kierujemy się skutecznością i praktycznym podejściem, rozumiejąc biznes, tworząc dla Klienta wartość dodaną ponad nasze usługi.


Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

  • Pozyskiwanie finansowania
  • Fuzje i przejęcia firm
  • Sprzedaż przedsiębiorstw
  • Analizy i restrukturyzacje
  • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Eurolinks Sp. z o.o. ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz prowadzenia w związku z tym korespondencji elektronicznej. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.