Sukcesja przedsiębiorstwa - czyli tworzenie struktur międzypokoleniowych

Prowadzenie sukcesji firm i przedsiębiorstw w Trójmieście.

Sukcesja w firmie rodzinnej to proces, łączący czynniki psychologiczne, ekonomiczne, finansowe oraz prawne odnoszące się do sytuacji członków rodziny.

Sukcesja przedsiębiorstwa ma na celu przekazanie władzy w firmie i jej własności w ręce następnego pokolenia, przy zachowaniu rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa. Sukcesja dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorcy bez względu na rozpiętość majątku, bez względu na to, czy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą czy też jest wspólnikiem w Spółce.

Masz pytania dotyczące tej usługi?

Napisz do nas
eurolinks@eurolinks.pl
Lub zadzwoń
664 730 630

Wyzwaniami dla właścicieli podczas planowania sukcesji są m.in. wybór modelu sukcesji, zarządzanie oczekiwaniami i ambicjami członków rodziny oraz dostosowanie formy prawnej i reguł, jakimi ma podlegać majątek przed, w trakcie i po zakończeniu procesu sukcesji. Niestety wielu przedsiębiorców nie posiada planu sukcesji, jak również nie wprowadziła stosownych mechanizmów zabezpieczających przed ryzykiem nagłych zdarzeń.

Eurolinks, pełniąc rolę doradcy sukcesyjnego wspiera Państwa w ułożeniu strategii sukcesji, dostosowaniu modeli i rozwiązań prawnych oraz w jej przeprowadzeniu i zabezpieczeniu przedsiębiorstwa.

Zakres doradztwa:

  • Opracowanie strategii sukcesji – zebranie celów, wartości i obaw rodzinnych. Weryfikacja majątku i opracowanie modeli jego zabezpieczenia.
  • Dokonanie analiz i audytów prawnych przedstawionych zagadnień dla Zarządu,
lub organu nadzoru.
  • Nadzór treści i obiegu dokumentów oraz zasad ich podpisywania.
  • Doradztwo w wypełnianiu obowiązków giełdowych, w tym związane z zarządzaniem relacjami inwestorskimi i dobrymi praktykami spółek giełdowych.

Pozostajemy do dyspozycji w Państwa przedsiębiorstwie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W naszej pracy kierujemy się skutecznością i praktycznym podejściem, rozumiejąc biznes, tworząc dla Klienta wartość dodaną ponad nasze usługi.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Wprowadź email