Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Usługi obejmują m.in.:

  • Administratorem danych osobowych jest Eurolinks Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Władysława IV 43 Gdyni(kod pocztowy: 81-395), tel.: (58) 380-07-66, adres e-mail:

eurolinks@eurolinks.pl

  • W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych można skontaktować się z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem

eurolinks@eurolinks.pl

  • Przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług związanych z gospodarką odpadami. Przepisy prawa wymagają od nas też przetwarzania Twoich danych do celów podatkowych i rachunkowych.
  • Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  • Nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  • Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
  • Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.
  • Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Jeśli uważasz, że Eurolinks Sp. z o.o. Sp.k. przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Wprowadź email