Pozyskiwanie finansowania z pomocą kredytu bankowego

Pozyskujemy finansowanie dla różnych form finansowania, wspieramy Klientów od kwoty 0,3 mln do 500 mln PLN, wspierając Klientów w procesie jego pozyskania poprzez dostarczenie prognoz finansowych i analiz prawnych jeżeli zajdzie taka potrzeba. Chętnie angażujemy się i wspieramy Klientów kompleksowo, gdyż taka współpraca przynosi najlepsze efekty.

Kredyt na zakup nieruchomości dla firmy, spółki, przedsiębiorstwa

Firmy korzystają obecnie z różnych nieruchomości – hal produkcyjnych i magazynowych, obiektów biurowych bądź gruntów o różnym przeznaczeniu. Najbardziej popularną metodą na sfinansowanie zakupu nieruchomości, gdy firma nie dysponuje wolnymi środkami, jest kredyt hipoteczny. Oprócz tego możemy również skorzystać z alternatywnych rozwiązań, na przykład z leasingu nieruchomości. Firma może również poszukiwać dofinansowania, które pozwoli jej na zakup potrzebnego budynku czy gruntu. Spółka celowa jako sposób na kredyt także jest możliwa.

Uzyskanie kredytu inwestycjnego dla firmy, spółki, przedsiębiorstwa

Jest to długoterminowe finansowanie projektów o charakterze inwestycyjnym. Chcąc otrzymać kredyt, firma bardzo często musi posiadać wkład własny — najczęściej wynosi on od 20 do 30 proc. wartości inwestycji. Kredyty inwestycyjne dla firm mogą być przyznane nawet na okres 20 lat. Oferujemy pomoc w uzyskaniu;

  • kredytu inwestycyjnego 1mln zł,
  • kredytu inwestycyjnego 2mln zł,
  • kredytu inwestycyjnego 3mln zł,
  • kredytu inwestycyjnego 4mln zł,
  • kredytu inwestycyjnego 5mln zł, i więcej. Doradzamy w uzyskaniu kredytu m.in. na potrzeby farmy fotowoltaicznej, innowacji i technologii.

Uzyskanie kredytu obrotowego dla firmy, spółki, przedsiębiorstwa

Pozwala na pozyskanie środków służących finansowaniu bieżących zobowiązań przedsiębiorstwa lub spłatę zadłużenia wobec innych banków. Kredyt Deweloperski to produkt przeznaczony dla deweloperów i innych podmiotów realizujących inwestycje na sprzedaż bądź pod wynajem.

Pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu finansuje szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstw: przedsięwzięcia inwestycyjne, kapitał obrotowy, realizację kontraktów i umów, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz restrukturyzację.

Oferta finansowa dla klientów MSP zawiera:

  • Pożyczki inwestycyjne – finansowanie majątku produkcyjnego;
  • Pożyczki obrotowe – finansowanie kapitału obrotowego;
  • Pożyczki restrukturyzacyjne – finansujące przejściowe kłopoty płynnościowe.

Warunkiem ubiegania się o pożyczkę są przychody roczne na poziomie 4 mln zł oraz prowadzenie pełnej księgowości i ostatni rok ostatni rok obrotowy zakończony zyskiem EBITDA (wynik operacyjny+amortyzacja).

W przypadku finansowania inwestycji oczekiwany wkład własny na poziomie 20% wartość zabezpieczenia na poziomie min. 120% wnioskowanego finansowania prowizja za udzielenie w wys. 0,2% płatna jednorazowo

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Wprowadź email