Tworzenie modelu biznesowego firmy

Jak przebiega tworzenie modelu biznesowego?

Tworzenie modelu biznesowego firmy polega na stworzeniu opisu sposobu, w jaki firma będzie działać w celu generowania przychodów i osiągania zysków. Model biznesowy to swoisty plan działania, który opisuje, jak firma będzie wytwarzać i oferować swoje produkty lub usługi, jak będzie zarządzać swoimi zasobami, jak będzie komunikować się z klientami oraz jakie będą źródła przychodów i kosztów.

Podczas tworzenia modelu biznesowego firmy ważne jest zdefiniowanie, dla kogo firmy będzie tworzyć wartość, czyli kto są jej klienci docelowi oraz jakie problemy lub potrzeby będą rozwiązywane przez jej produkty lub usługi. Należy także określić, w jaki sposób firma będzie pozyskiwać klientów oraz jakie kanały dystrybucji będzie wykorzystywać.

Kolejnym istotnym elementem jest określenie, jak firma będzie tworzyć swoje produkty lub usługi, jakie będą źródła pozyskiwania surowców czy narzędzi, jakie będą koszty produkcji i w jaki sposób będzie wykonywana kontrola jakości.

Następnie należy zdefiniować, jakie będą kluczowe zasoby firmy oraz jakie będą kluczowe czynności, które będą wykonywane w celu dostarczania wartości dla klientów. Zasoby i czynności to elementy, które decydują o wyjątkowości i konkurencyjności firmy na rynku.

Kolejnym etapem jest określenie źródeł przychodów firmy oraz kosztów, jakie ponosi w procesie działalności. Ważne jest, aby źródła przychodów były zgodne z modelem biznesowym firmy oraz były wystarczające do pokrycia kosztów i uzyskania zysku.

Ważne jest również określenie partnerów biznesowych, z którymi firma będzie współpracować oraz jaka będzie struktura organizacyjna firmy.

Podsumowując, tworzenie modelu biznesowego firmy polega na stworzeniu planu działania, który opisuje, jak firma będzie działać w celu generowania przychodów i osiągania zysków. Jest to proces skomplikowany i wymagający analizy wielu aspektów działalności firmy. Odpowiednio skonstruowany model biznesowy pozwala na skuteczną działalność firmy i jej rozwój na rynku.

Tworzenie modelu biznesowego za pomocą Business Model Canvas

W dzisiejszym świecie firmy często wygrywają nie samym produktem a modelem biznesowym. Najbardziej dochodowe firmy, poza innowacyjnym i trafiającym w sedno potrzeb odbiorców produktem były w stanie wypracować równie przełomowy sposób dostarczania wartości swoim klientom.

Proponujemy wspólne inspirowanie się i zbudowanie nowego spojrzenia na klienta w Państwa firmie i relacje z nim, skoncentrowaniu się na połączeniu wszystkich elementów biznesowych w całość.

Tworzenie modelu biznesowego firmy za pomocą Canvasa, zaproponowanego przez Alexandra Osterwaldera, polega na przedstawieniu kluczowych elementów modelu biznesowego na jednej stronie, w formie diagramu.

Canvas składa się z dziewięciu elementów, podzielonych na cztery obszary:

Oferta (Value Proposition)

 • segmenty klientów (Customer Segments)
 • propozycja wartości (Value Proposition)

Rynek (Customer Relationships)

 • kanały dystrybucji (Channels)
 • relacje z klientami (Customer Relationships)
 • segmenty klientów (Customer Segments)

Finanse (Revenue Streams)

 • struktura kosztów (Cost Structure)
 • źródła przychodów (Revenue Streams)

Działalność (Key Activities)

 • kluczowe czynności (Key Activities)
 • kluczowe zasoby (Key Resources)
 • partnerzy (Key Partners)

Każdy element jest przedstawiony w postaci prostokąta, a połączenia między nimi są oznaczone strzałkami. Wszystkie elementy powinny być ułożone w sposób spójny i logiczny, aby przedstawić pełen obraz modelu biznesowego firmy.

Tworzenie modelu biznesowego firmy za pomocą Canvasa umożliwia przedstawienie biznesu w sposób przystępny i czytelny dla wszystkich zaangażowanych w proces tworzenia strategii firmy. Pozwala na szybkie zidentyfikowanie problemów w modelu biznesowym i dostosowanie go do zmieniających się warunków rynkowych.

Przy tworzeniu modelu biznesowego firmy za pomocą Canvasa ważne jest, aby dokładnie przeanalizować każdy element i odpowiedzieć na pytania dotyczące segmentów klientów, propozycji wartości, kanałów dystrybucji, relacji z klientami, źródeł przychodów, struktury kosztów, kluczowych czynności, kluczowych zasobów i partnerów.

W efekcie tworzenie modelu biznesowego firmy za pomocą Canvasa pozwala na stworzenie spójnej i przemyślanej strategii biznesowej, która pozwoli firmie osiągnąć sukces na rynku.

Przykładowy szablon modelu biznesowego firmy usługowej

Przykładowy model biznesowy firmy usługowej może wyglądać następująco, korzystając z modelu Canvas:


Oferta (Value Proposition)

 1. Segmenty klientów (Customer Segments): małe i średnie firmy, które potrzebują wsparcia w zakresie usług IT, marketingu, HR lub księgowości.
 2. Propozycja wartości (Value Proposition): Wysoka jakość usług, szybka realizacja projektów, dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta.
 3. Rynek (Customer Relationships)
 4. Kanały dystrybucji (Channels): Strona internetowa, social media, rekomendacje od zadowolonych klientów, spotkania biznesowe.
 5. Relacje z klientami (Customer Relationships): Osobisty kontakt z klientem, regularne spotkania i wizyty na miejscu, indywidualne podejście do potrzeb klienta.
 6. Segmenty klientów (Customer Segments): Małe i średnie firmy, które potrzebują wsparcia w zakresie usług IT, marketingu, HR lub księgowości.

Finanse (Revenue Streams)

 1. Struktura kosztów (Cost Structure): Stałe koszty administracyjne, zmienna płaca dla pracowników projektowych, koszty marketingu.
 2. Źródła przychodów (Revenue Streams): Opłaty za usługi, ryczałty miesięczne za stałą współpracę z klientami, prowizje za polecanie klientów innym firmom.

Działalność (Key Activities)

 1. Kluczowe czynności (Key Activities): Realizacja projektów, analiza potrzeb klienta, szkolenia pracowników, zarządzanie finansami.
 2. Kluczowe zasoby (Key Resources): Doświadczeni specjaliści z różnych dziedzin, systemy informatyczne, narzędzia do zarządzania projektami.
 3. Partnerzy (Key Partners): Firma IT dostarczająca narzędzia i rozwiązania informatyczne, dostawcy usług księgowych, kancelarie prawnicze.

Taki model biznesowy firmy usługowej pozwala na szybkie i skuteczne dostosowanie oferty do potrzeb klientów, a jednocześnie umożliwia rozwój i zwiększenie zysków firmy. Warto jednak pamiętać, że każda firma powinna dostosować swój model biznesowy do indywidualnych potrzeb i wymagań rynku.


Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Fuzje i przejęcia firm
 • Sprzedaż przedsiębiorstw
 • Analizy i restrukturyzacje
 • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Eurolinks Sp. z o.o. ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz prowadzenia w związku z tym korespondencji elektronicznej. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.