Sprzedaż firmy krok po kroku

uscisk dloni

Jak sprzedać firmę z maksymalnym zyskiem? Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia.

Sprzedaż firmy to skomplikowany proces, który składa się z wielu etapów. Co więcej, przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z tego, jakie ryzyka niesie ze sobą sprzedaż spółki. W Eurolinks zatrudniamy doświadczonych specjalistów, którzy dzięki posiadanej wiedzy są w stanie pomóc Ci w skutecznym przeprowadzeniu całej transakcji, której umowa będzie zawierała nie tylko korzystne warunki, ale również postanowienia zabezpieczające Twoje interesy jako sprzedawcy.

Kompleksowe doradztwo prawne i biznesowe przy sprzedaży spółki

Doradztwo podatkowe i biznesowe przy sprzedaży firmy ma na celu przeprowadzenie transakcji na warunkach, które będą satysfakcjonowały przedsiębiorcę. W związku z tym przedstawimy Ci najkorzystniejsze opcje przy:

 • transakcjach bezpośredniej sprzedaży przedsiębiorstw (asset deal);
 • transakcjach sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w spółkach (share deal);
 • procesach łączenia spółek.

Doradztwo prawne i biznesowe przy sprzedaży spółki - w czym pomagamy?

W Eurolinks zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie na każdym etapie sprzedaży spółki, niezależnie od tego, czy transakcja dotyczy całości udziałów, czy jedynie ich części. Nasi doradcy dzięki wieloletniemu doświadczeniu są w stanie zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania oraz zadbać o to, by transakcja została zawarta na możliwie najlepszych warunkach. W celu ich osiągnięcia pomagamy nie tylko pomagamy w przygotowaniu listu intencyjnego, przeprowadzeniu wyceny przedsiębiorstwa, czy badania due diligence, ale oferujemy także wsparcie w negocjacjach oraz opracowanie umowy sprzedaży spółki.

Wycena sprzedawanej spółki

Wycena spółki przy jej sprzedaży lub przejęciu jest jedną z najważniejszych kwestii. Wbrew pozorom większość przedsiębiorców nie ma świadomości tego, ile faktycznie jest warta ich spółka. Szacunkowe wyceny są z reguły zaniżone, przez co istnieje ryzyko sprzedaży udziałów poniżej ich wartości. Ważne jest w związku z tym przeprowadzenie profesjonalnej wyceny, której podstawą jest rzetelny audyt.

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów, które koncentrują się nie tylko na aktualnej sytuacji finansowej firmy, ale również jej majątku - np. ocenie sytuacji prawno-podatkowej nieruchomości, w tym również tych, które są uznane za zabytki.

Badanie due diligence przy sprzedaży spółki

Jednym z najważniejszych elementów procesu sprzedaży spółki jest badanie due diligence, czyli badanie spółki pod kątem potencjalnych ryzyk (m.in. prawnych, finansowych, technicznych, czy środowiskowych). To właśnie na podstawie zagrożeń wykrytych dzięki badaniu due diligence kupujący będzie dążył do obniżenia ceny zakupu akcji. W Eurolinks wspieramy naszych klientów w procesie badania potencjalnych ryzyk, przedstawiając tym samym działania, które mogą zaradzić potencjalnym zagrożeniom oraz przedstawić je w taki sposób, by uniknąć konieczności obniżania ceny sprzedaży udziałów. Korzyści z przeprowadzania badania due diligence to m.in.:

 • Szczegółowa ocena dotychczasowej działalności, która pozwoli zidentyfikować wszelkie zagrożenia;
 • Możliwość oszacowania szans oraz ewentualnych zagrożeń dla planowanej transakcji;
 • Uzyskanie wskazówek w zakresie rozwiązań zwiększających wydajność prowadzonego biznesu;
 • Możliwość zabezpieczenia własnego majątku przed ewentualnymi skutkami realizacji transakcji obarczonej ryzykiem.
 • Przygotowanie listu intencyjnego

Sprzedaż spółki to proces, który wymaga wypełnienia określonych formalności. Jednym z jego najważniejszych etapów jest przygotowanie listu intencyjnego, czyli dokumentu określającego podstawowe założenia transakcji. Przygotowanie listu intencyjnego wymaga doświadczenia, a także znajomości przepisów prawa oraz specyfiki branży. Wynika to z faktu, że list intencyjny musi zawierać wszelkie istotne dla transakcji elementy (np. określenie późniejszej odpowiedzialności), ponieważ ich brak może uniemożliwić późniejsze wynegocjowanie dodatkowych warunków z kupującym udziały.

Wsparcie w negocjacjach sprzedaży firmy

Co jest najtrudniejszym etapem procesu sprzedaży spółki? Z całą pewnością negocjacje warunków umowy, które mogą być nie tylko trudne, ale również długotrwałe. Dotyczą bowiem nie tylko ceny sprzedaży udziału, ale także wielu innych kwestii, czego przykładem może być chociażby zakaz konkurencji, przekazanie know-how, czy odpowiedzialność sprzedającego za stan sprzedawanej spółki.

Doradzając naszym klientom w negocjacjach z nabywcą udziałów zawsze dążymy do tego, by maksymalnie zabezpieczyć ich interesy. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji zarówno przy sprzedaży niewielkich spółek cywilnych, jak i sprzedaży spółek kapitałowych. W efekcie są oni w stanie nie tylko uzyskać odpowiednią cenę sprzedaży, ale także zbić argumenty potencjalnych nabywców, którzy z pewnością będą w ten sposób dążyli do obniżenia wartości udziałów.

Opracowanie umowy sprzedaży spółki

Umowa sprzedaży spółki to dokument, na podstawie którego następuje zbycie udziałów. Z reguły jest on bardzo obszerny, ponieważ może obejmować nawet kilkadziesiąt stron, a także zawierać dodatkowe załączniki. Każde postanowienie znajdujące się w umowie ma w tym przypadku znacznie, co sprawia, że niesie ze sobą poważne konsekwencje zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego. W Eurolinks pomagamy naszym klientom w opracowaniu umowy sprzedaży spółki, sprawdzając, czy uwzględnia ona wszystkie wynegocjowane wcześniej warunki i postanowienia. Doprecyzowujemy także terminy prawne, co ma na celu maksymalne zabezpieczenie interesów naszych klientów.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Co przemawia za tym, by skorzystać z naszych usług w zakresie doradztwa prawnego i biznesowego przy sprzedaży firmy? Przede wszystkim wieloletnie doświadczenie, ponieważ jako Eurolinks od początku naszej działalności zrealizowaliśmy ponad 400 projektów w różnych branżach. Wielokrotnie zatem pomagaliśmy przeprowadzić zarówno sprzedaż małej firmy, jak i sprzedaż spółek kapitałowych, czy cywilnych. Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, bankowości oraz prawie.

Naszym klientom gwarantujemy również najwyższą jakość usług, a także profesjonalne, rzetelne oraz etyczne podejście do każdej współpracy. Etyka jest bowiem bardzo ważną kwestią w biznesie, a w naszej firmie zawsze przestrzegamy jej zasad.

Jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki naszemu doradztwu w zakresie sprzedaży firmy? Przede wszystkim możesz mieć pewność, że sprzedajesz ją na atrakcyjnych, a zarazem rynkowych warunkach. Pomagamy bowiem nie tylko przeprowadzić rzetelną wycenę wartości przedsiębiorstwa, ale badamy również zainteresowanie wśród potencjalnych kupujących, czy doradzamy w negocjacjach warunków umowy. Współpraca z nami zabezpiecza również Twoje interesy z punktu widzenia prawnego, ponieważ świadczymy kompleksową obsługę prawną oraz podatkową transakcji, włącznie z pomocą przy opracowaniu zapisów umowy, czy jej pomocą w jej sfinalizowaniu.

W Eurolinks kładziemy nacisk na prawidłowy przebieg każdego etapu sprzedaży firmy, dbając jednocześnie o wszystkie kwestie administracyjne i podatkowe. Rozumiemy bowiem, że sprzedaży firmy nie kończy się w momencie podpisania umowy, ponieważ czynność ta powoduje określone obowiązki.


Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Fuzje i przejęcia firm
 • Analizy i restrukturyzacje
 • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas
kobieta siedząca obok laptopa

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Wprowadź email