Sprzedaż firmy - jak się przygotować i zwiększyć jej wartość?

Sprzedaż firmy doradztwo

Wzmocnij i uporządkuj swoje finanse

Nabywcy chcą kupować firmy, które nie tylko będą rentowne, ale także będą miały perspektywę długoterminowej rentowności. Tak wielu zastanawia się dłużej i dokłada należytej staranności przed złożeniem oferty. Doświadczeni nabywcy rozważą wszystko, od sprzętu po nieruchomości i finanse pod kątem biznesu. Twoim zadaniem jest uporządkowanie prowadzonej działalności od strony organizacyjnej, prawnej i finansowej przed rozpoczęciem działań sprzedażowych.

Aby dokonać sprzedaży przedsiębiorstwa współpracuj z konsultantem biznesowym i księgowym, przeanalizuj swoje sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe z okresu od 3 do 5 lat. Utwórz listę zapasów i sprzętu, które chcesz sprzedać wraz z firmą, w tym wszelką własność intelektualną i wartości niematerialne.

Powinieneś również podać informacje o sposobie prowadzenia firmy lub przedstawić potencjalnym nabywcom instrukcję obsługi, aby pomóc im zrozumieć, w jaki sposób prowadzisz działalność i czy firma może działać dalej bez ciebie. Upewnij się, że wszystkie dokumenty są zorganizowane i przedstawione w sposób przydatny dla kupujących. W trakcie procesu sprzedaży biznesu musisz zachować jak największą przejrzystość, aby kupujący wiedzieli, co dostają. Dzięki temu zaoszczędzisz wiele czasu i przyszłych perturbacji, a także przedstawisz spójną i ujednoliconą historię i przyszłość.

Zwiększ sprzedaż w firmie

Atrakcyjne są firmy ze zdrowymi strumieniami przychodów i wieloma źródłami dochodów, więc warto poprawić ogólną wydajność swojej firmy, aby zmaksymalizować zyski, a ostatecznie swoją wartość biznesową.

Pamiętaj, że sprzedaż firmy, gdy przychody spadają, może zaszkodzić Twoim planom. Szukaj obszarów w swoim biznesie do rozwoju i przełóż je na strategię wzrostu.

Większość kupujących przyjrzy się ewidencji sprzedaży i zysku brutto, aby określić rentowność firmy. Najbardziej pożądane są firmy, których wzrost sprzedaży rok do roku wynosi 20-30 procent lub więcej, co oznacza, że ​​kupujący chcą przejąć firmy, które prosperują, a nie przetrwają. Ocenią również przyszły potencjał Twoich strumieni przychodów, identyfikując możliwe do uzyskania przychody w przyszłości, a wynikające z trwającej obecnie akcji sprzedażowej i strategii wzrostów.

Jedną z rzeczy, która może zniechęcać potencjalnego nabywcę, jest firma, która ma tylko kilku klientów. Jeśli którykolwiek z tych klientów odejdzie, stracisz znaczące źródło przychodów, więc podczas negocjacji wielu kupujących bierze pod uwagę liczbę klientów, którą firma posiada. Aby Twoja firma była bardziej atrakcyjna dla kupujących, warto zwiększyć sprzedaż i zdywersyfikować klientów.

Zróżnicowana baza klientów, wiele źródeł dochodu i solidny zespół zarządzający pomogą zwiększyć wartość Twojej firmy. Kupujący mogą wprawdzie poszukiwać stabilnych biznesów o stałej wielkości przychodów w celu rozwoju własnego biznesu przez przejęcie. Wówczas będą badać jak silna i trwała jest twoja pozycja u klientów i jakie wartości im dostarczasz.

Kiedy jest dobry moment na sprzedaż firmy?

Eksperci radzą, aby właściciele firm planowali swoje odejście z minimum rocznym lub dwuletnim wyprzedzeniem. Bycie przygotowanym pomoże również uporządkować sprawy, w tym poprawić sprzedaż, dokumentację finansową i bazę klientów, co sprawi, że Twoja firma będzie bardziej atrakcyjna dla potencjalnych nabywców.

Statystyki pokazują, że tylko 20-30% firm wprowadzonych na rynek faktycznie będzie sprzedanych, więc czas jest bardzo ważny. Chcesz sprzedać swoją firmę, gdy wszystko jest w porządku. Nabywcy chcą kupować rozwijającą się i dochodową firmę. Nie można oczekiwać przyzwoitego zysku, sprzedając firmę z dnia na dzień, ostrzegają eksperci. Rynki zmieniają się cały czas, Twoim zadaniem jest być na bieżąco z aktualnymi trendami, tak abyś mógł promować swoją firmę jako lidera lub o silnej pozycji w swojej branży lub na rynku lokalnym. Nie czekaj, aż nadejdzie pogorszenie lub aktywa będą przestarzałe, zanim sprzedasz swoją firmę. Jeśli do tego dopuścisz, uszczupli to wartość Twojej firmy lub doprowadzi do potencjalnie znacznej straty.

Aby sprzedać firmę z zyskiem dokonaj jej wyceny, a później regularnie monitoruj. Eksperci twierdzą, że najlepszy czas na sprzedaż firmy jest wtedy, gdy jest ona w dobrej kondycji finansowej.

Znajdź zewnętrzne wsparcie przy sprzedaży przedsiębiortwa

Doradcy biznesowi to dobre rozwiązanie na wszystkich etapach procesu sprzedaży firmy. Pomogą Ci uzyskać maksymalną wartość dla Twojej firmy i znaleźć idealnego kupca. Pośrednik biznesowy może Ci pomóc w następujących kwestiach:

 • Wycena biznesu, negocjacje i due diligence.
 • Pomoc w dochowaniu należytej staranności po stronie sprzedającej, aby zapewnić pomyślne zamknięcie.
 • Marketing i lokalizowanie potencjalnych nabywców, w tym możliwość umieszczania firmy na różnych rynkach, aby zwiększyć pulę kupujących i uzyskać najlepszą możliwą cenę.
 • Pomoc wynegocjowaniu korzystnych warunków sprzedaży.

Kolejnym ważnym obowiązkiem doradcy jest weryfikacja potencjalnych nabywców i zapewnienie poufności procesu i zachowanie ostrożności przy prowadzeniu rozmów związanych ze sprzedażą biznesu w kręgach inwestora branżowego.

Kompleksowe doradztwo prawne i biznesowe przy sprzedaży spółki

Doradztwo podatkowe i biznesowe przy sprzedaży firmy ma na celu przeprowadzenie transakcji na warunkach, które będą satysfakcjonowały przedsiębiorcę. W związku z tym przedstawimy Ci najkorzystniejsze opcje przy:

 • transakcjach bezpośredniej sprzedaży przedsiębiorstw (asset deal);
 • transakcjach sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w spółkach (share deal);
 • procesach łączenia spółek.

Wycena sprzedawanej spółki

Wycena spółki przy jej sprzedaży lub przejęciu jest jedną z najważniejszych kwestii. Wbrew pozorom większość przedsiębiorców nie ma świadomości tego, ile faktycznie jest warta ich spółka. Szacunkowe wyceny są z reguły zaniżone, przez co istnieje ryzyko sprzedaży udziałów poniżej ich wartości. Ważne jest w związku z tym przeprowadzenie profesjonalnej wyceny, której podstawą jest rzetelny audyt.

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów, które koncentrują się nie tylko na aktualnej sytuacji finansowej firmy, ale również jej majątku - np. ocenie sytuacji prawno-podatkowej nieruchomości, w tym również tych, które są uznane za zabytki.

Badanie due diligence przy sprzedaży spółki

Jednym z najważniejszych elementów procesu sprzedaży spółki (np. spółki z.o.o) jest badanie due diligence, czyli badanie spółki pod kątem potencjalnych ryzyk (m.in. prawnych, finansowych, technicznych, czy środowiskowych). To właśnie na podstawie zagrożeń wykrytych dzięki badaniu due diligence kupujący będzie dążył do obniżenia ceny zakupu akcji. W Eurolinks wspieramy naszych klientów w procesie badania potencjalnych ryzyk, przedstawiając tym samym działania, które mogą zaradzić potencjalnym zagrożeniom oraz przedstawić je w taki sposób, by uniknąć konieczności obniżania ceny sprzedaży udziałów. Korzyści z przeprowadzania badania due diligence to m.in.:

 • Szczegółowa ocena dotychczasowej działalności, która pozwoli zidentyfikować wszelkie zagrożenia;
 • Możliwość oszacowania szans oraz ewentualnych zagrożeń dla planowanej transakcji;
 • Uzyskanie wskazówek w zakresie rozwiązań zwiększających wydajność prowadzonego biznesu;
 • Możliwość zabezpieczenia własnego majątku przed ewentualnymi skutkami realizacji transakcji obarczonej ryzykiem.
 • Przygotowanie listu intencyjnego

Sprzedaż spółki to proces, który wymaga wypełnienia określonych formalności. Jednym z jego najważniejszych etapów jest przygotowanie listu intencyjnego, czyli dokumentu określającego podstawowe założenia transakcji. Przygotowanie listu intencyjnego wymaga doświadczenia, a także znajomości przepisów prawa oraz specyfiki branży. Wynika to z faktu, że list intencyjny musi zawierać wszelkie istotne dla transakcji elementy (np. określenie późniejszej odpowiedzialności), ponieważ ich brak może uniemożliwić późniejsze wynegocjowanie dodatkowych warunków z kupującym udziały.

Wsparcie w negocjacjach sprzedaży firmy

Co jest najtrudniejszym etapem procesu sprzedaży spółki? Z całą pewnością negocjacje warunków umowy, które mogą być nie tylko trudne, ale również długotrwałe. Dotyczą bowiem nie tylko ceny sprzedaży udziału, ale także wielu innych kwestii, czego przykładem może być chociażby zakaz konkurencji, przekazanie know-how, czy odpowiedzialność sprzedającego za stan sprzedawanej spółki.

Doradzając naszym klientom w negocjacjach z nabywcą udziałów zawsze dążymy do tego, by maksymalnie zabezpieczyć ich interesy. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji zarówno przy sprzedaży niewielkich spółek cywilnych, jak i sprzedaży spółek kapitałowych. W efekcie są oni w stanie nie tylko uzyskać odpowiednią cenę sprzedaży, ale także zbić argumenty potencjalnych nabywców, którzy z pewnością będą w ten sposób dążyli do obniżenia wartości udziałów.

Opracowanie umowy sprzedaży spółki

Umowa sprzedaży spółki to dokument, na podstawie którego następuje zbycie udziałów. Z reguły jest on bardzo obszerny, ponieważ może obejmować nawet kilkadziesiąt stron, a także zawierać dodatkowe załączniki. Każde postanowienie znajdujące się w umowie ma w tym przypadku znacznie, co sprawia, że niesie ze sobą poważne konsekwencje zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego. W Eurolinks pomagamy naszym klientom w opracowaniu umowy sprzedaży spółki, sprawdzając, czy uwzględnia ona wszystkie wynegocjowane wcześniej warunki i postanowienia. Doprecyzowujemy także terminy prawne, co ma na celu maksymalne zabezpieczenie interesów naszych klientów.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Co przemawia za tym, by skorzystać z naszych usług w zakresie doradztwa prawnego i biznesowego przy sprzedaży firmy? Przede wszystkim wieloletnie doświadczenie, ponieważ jako Eurolinks od początku naszej działalności zrealizowaliśmy ponad 400 projektów w różnych branżach. Wielokrotnie zatem pomagaliśmy przeprowadzić zarówno sprzedaż małej firmy, jak i sprzedaż spółek kapitałowych, czy cywilnych. Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, bankowości oraz prawie.

Naszym klientom gwarantujemy również najwyższą jakość usług, a także profesjonalne, rzetelne oraz etyczne podejście do każdej współpracy. Etyka jest bowiem bardzo ważną kwestią w biznesie, a w naszej firmie zawsze przestrzegamy jej zasad.

Jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki naszemu doradztwu w zakresie sprzedaży firmy? Przede wszystkim możesz mieć pewność, że sprzedajesz ją na atrakcyjnych, a zarazem rynkowych warunkach. Pomagamy bowiem nie tylko przeprowadzić rzetelną wycenę wartości przedsiębiorstwa, ale badamy również zainteresowanie wśród potencjalnych kupujących, czy doradzamy w negocjacjach warunków umowy. Współpraca z nami zabezpiecza również Twoje interesy z punktu widzenia prawnego, ponieważ świadczymy kompleksową obsługę prawną oraz podatkową transakcji, włącznie z pomocą przy opracowaniu zapisów umowy, czy jej pomocą w jej sfinalizowaniu.

W Eurolinks kładziemy nacisk na prawidłowy przebieg każdego etapu sprzedaży firmy, dbając jednocześnie o wszystkie kwestie administracyjne i podatkowe. Rozumiemy bowiem, że sprzedaży firmy nie kończy się w momencie podpisania umowy, ponieważ czynność ta powoduje określone obowiązki.


Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Fuzje i przejęcia firm
 • Sprzedaż przedsiębiorstw
 • Analizy i restrukturyzacje
 • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Eurolinks Sp. z o.o. ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz prowadzenia w związku z tym korespondencji elektronicznej. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.