Źródła finansowania przedsiębiorstw - sposoby uzyskania środków inwestycyjnych

Chcąc rozwinąć swoje przedsiębiorstwo, na określonym eatpie ważne staje się pozyskanie takich źródeł finansowania, które pozwolą systematycznie wdrażać w życie nowe inwestycje. Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zewnętrzne, dodatkowe finansowanie. Wybór dostępnych źródeł jest szeroki i niezwykle bogaty, dlatego z pewnością każdy przedsiębiorca jest w stanie znaleźć indywidualnie takie finansowanie, które będzie najbardziej odpowiednie do bieżących możliwości, sytuacji, a także nakreślonej drogi rozwoju firmy.

Zasób kapitału - jak ustalić źródła finansowania swojej firmy?

Przygotowanie odpowiednio wcześniej strategii finansowej przedsiębiorstwa i dążenie krok po kroku do jej realizowania może zaprocentować poprawą pozycji na rynku oraz rozwojem działalności. Wykorzystywanie kapitału własnego i obcego jest uzależnione od sytuacji przedsiębiorstwa, rynku zbytu oraz ogólnej strategii działania. Dostępne źródła warto wybrać w sposób, który wpłynie na stabilność funkcjonowania firmy oraz na efektywność rozwoju przedsiębiorstwa.

Źródła finansowania - przegląd

Prężny rozwój i pomyślne funkcjonowanie przedsiębiorstw zależne jest w znacznej mierze od dostępności potrzebnych środków finansowych. Źródła finansowania przedsiębiorstw mogą być bardzo różne. Taki szeroki wachlarz możliwości sprawia, że każdy przedsiębiorca znajdzie odpowiedni sposób na podreperowanie finansów swojej działalności. Będzie to zależne od miejsca, w którym znajduje się konkretny biznes - czy są to jego pierwsze podrygi na rynku czy posiada doświadczenie i bardziej lub mniej ugruntowaną pozycję w branży, a także od bardzo wielu innych czynników.

Własny kapitał to nic innego jak zysk wypracowany przez firmę, ale także kapitały wnoszone przez udziałowców w spółkach. Zapewnienie stabilności rozwoju przedsiębiorstwa, a także stworzenie warunków do efektywnego działania firmy staje się kluczowym celem zmiany wysokości kapitałów własnych spółki.

Kapitały obce (finansowanie zewnętrzne) reprezentują środki pozostawione przez wierzycieli do dyspozycji spółki. Kapitał obcy to wszelkie zobowiązania i rezerwy ciążące na spółce. Pożyczki, obligacje, kredyty bankowe, długoterminowe kredyty i pożyczki i inne długoterminowe zobowiązania wpisują się w kapitał obcy.

Innym źródłem finansowania dla firmy może okazać się kapitał hybrydowy. Takie rozwiązanie pozwala sprostać niedoborom finansowym firmy, których nie da się uregulować poprzez klasyczne metody.

Kapitał hybrydowy reguluje mniejsze ryzyko niż w przypadku kapitału obcego. Finansowanie mezzanine, emisje akcji, a także pozyskanie inwestorów zaliczane są do tego typu źródeł finansowania. Jest alternatywą, w przypadku gdy przedsiębiorstwo nie dysponuje zdolnością kredytową. Ten rodzaj pozyskania kapitału najczęściej stosuje się w fazie rozwoju bądź restrukturyzacji firmy.

Znajomość źródeł i orientowanie się w nowinkach dotyczących finansowania z pewnością pomoże osiągnąć sukces na rynku, przekuć pozyskany kapitał w rozwój firmy i wdrożenie innowacji.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Wprowadź email