Optymalizacja procesów biznesowych

Na czym polega optymalizacja procesów biznesowych?

Optymalizacja procesów biznesowych w firmie to proces dostosowania działań przedsiębiorstwa w celu uzyskania jak najlepszych wyników przy minimalnym nakładzie pracy, czasu i kosztów. Polega ona na analizie i poprawie procesów biznesowych poprzez zwiększenie ich efektywności, usprawnienie działań, zmniejszenie czasu realizacji, a także poprawę jakości usług czy produktów.

Proces optymalizacji procesów biznesowych zaczyna się od zidentyfikowania obecnych procesów i zrozumienia, jakie cele one mają osiągnąć oraz jak są one realizowane. Następnie dokonuje się analizy procesów i identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Na tej podstawie określa się cele optymalizacji i planuje się konkretne działania, które przyczynią się do poprawy procesów.

Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów biznesowych może obejmować różne obszary, takie jak zarządzanie projektami, analizę danych, technologie informatyczne, zarządzanie łańcuchem dostaw czy marketing. Doradca biznesowy może pomóc firmie w wykorzystaniu najlepszych praktyk i narzędzi, które pozwalają na skuteczną optymalizację procesów i poprawę wyników firmy.

Głównym zadaniem wdrażania zarządzania procesowego jest lepsze wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa i likwidacja luk organizacyjnych powodujących spadek poziomu efektywności. Założeniem jest także ciągłe usprawnianie procesów oraz zdolność do lepszego realizowania celów i większej konkurencyjności firmy.

Informacje umożliwiające analizę, a co za tym idzie zastosowanie podejścia procesowego do zarządzania, to:

 • przypisanie poszczególnych czynności procesów do konkretnych działów i stanowisk,
 • określenie początku i końca dla każdego procesu,
 • określenie wejść (zasilenia) i wyjść (rezultatów działań) każdej czynności procesu (zazwyczaj wyjście czynności stanowi wejście czynności następnej),
 • przypisanie odpowiednich mierników dla poszczególnych procesów.

Zakres prac w ramach zarządzania procesami biznesowymi obejmuje:

 • Modelowanie procesów biznesowych - BPMN (Business Process Modeling Notation)
 • Optymalizacja procesów biznesowych

Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Fuzje i przejęcia firm
 • Sprzedaż przedsiębiorstw
 • Analizy i restrukturyzacje
 • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Eurolinks Sp. z o.o. ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz prowadzenia w związku z tym korespondencji elektronicznej. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.