Test Prywatnego Inwestora

Test prywatnego inwestora przeprowadzamy w przypadku gdy, bezpośrednio lub pośrednio, udziałowcem podmiotu zaangażowanego w transakcję jest Skarb Państwa. Dotyczy to zarówno transakcji podwyższenia kapitału, czy udzielenia pożyczki, kredytu, poręczenia czy udzielenia gwarancji.

Test prywatnego inwestora ma wykazać, że transakcje mają charakter rynkowy i finansowanie nie stanowią niedozwolonej pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli przeprowadzenia tzw. Testu Prywatnego Inwestora.

W skład testu prywatnego inwestora wchodzi:

 • Ocena rynkowego charakteru wsparcia
 • Przewidywany zwykły zwrot z inwestycji w postaci dywidend lub zysków z tytułu wzrostu wartości udziałów lub akcji albo w przypadku pożyczki w postaci kapitału wraz oprocentowaniem
 • Rynkowa stopa zwrotu z inwestycji lub innego celu, na które zostanie udzielone wsparcie
 • Opinia czy przedsiębiorca przetrwałby na rynku bez udziału środków publicznych
 • Opinia czy przedsiębiorca byłby w stanie uzyskać finansowanie na rynku kapitałowym
 • Perspektywy gospodarcze w kontekście sytuacji na rynku oferowanych produktów oraz poziomu konkurencji
 • Oferowane produkty
 • Ocena czy wsparcie jest wystarczające dla uzyskania założonych celów

Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Fuzje i przejęcia firm
 • Sprzedaż przedsiębiorstw
 • Analizy i restrukturyzacje
 • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość