Memorandum informacyjne

Doradztwo przy tworzeniu memorandum informacyjnego

Memorandum informacyjne (znane również jako memorandum ofertowe) jest dokumentem przygotowanym przez firmę w celu przedstawienia potencjalnym inwestorom kompleksowego przeglądu działalności.

Zawiera ono przeszłe, obecne i przyszłe perspektywy wyników i jest zwykle wykorzystywane do pozyskiwania dużych ilości kapitału, do inwestycji na późniejszym etapie rozwoju biznesu, do zbycia głównych aktywów lub do sprzedaży całego przedsiębiorstwa. Memorandum informacyjne zawiera:

 • Podsumowanie kluczowych punktów sprzedaży firmy ogólnie i proponowanej transakcji w szczególności
 • Informacje o firmie: Historia firmy z głównymi kamieniami milowymi, struktura organizacyjna, zasięg geograficzny, własność, zespół zarządzający i jego doświadczenie, obecne i przyszłe cele biznesowe, strategie i plany.
 • Oferta produktów i usług: Produkty i usługi oferowane przez Państwa firmę, liczba klientów i ich segmenty, unikalne punkty sprzedaży i związane z nimi ryzyko
 • Przegląd wyników: Przegląd przeszłych i obecnych wyników finansowych i operacyjnych, kluczowe wskaźniki wydajności, perspektywy na przyszłość firmy i sposób osiągnięcia celów
 • Rynek i konkurencja: Przegląd i potencjał rynku docelowego, obecny i oczekiwany udział w rynku, analiza konkurencji, czynniki napędzające i bariery w branży, obowiązujące przepisy i związane z nimi czynniki ryzyka
 • Proponowana transakcja: Podsumowanie transakcji, o udział w której prosi się inwestorów, w tym, w stosownych przypadkach, powody pozyskania kapitału, wysokość kapitału, który ma być pozyskany, udziały dostępne do sprzedaży i powiązane wyceny spółki oraz jasne informacje o tym, na co zostaną wydane fundusze i dlaczego, w tym kamienie milowe i ramy czasowe.
 • Po zapoznaniu się z tym dokumentem, inwestorzy będą znali większość istotnych faktów dotyczących firmy.

Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Pozyskiwanie finansowania
 • Fuzje i przejęcia firm
 • Sprzedaż przedsiębiorstw
 • Analizy i restrukturyzacje
 • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Eurolinks Sp. z o.o. ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz prowadzenia w związku z tym korespondencji elektronicznej. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.