Fuzje i konsolidacje spółek

M&A (Mergers & Acquisitions)

Osiągnięcie sukcesu gospodarczego i uzyskanie znaczącej pozycji na rynku jest zwykle impulsem do ekspansji kapitałowej. Rozwój przedsiębiorców, rosnąca konkurencja wewnętrzna oraz konkurencja przedsiębiorstw zagranicznych, skłaniają do konsolidacji, a także do nawiązywania współpracy strategicznej. Bez względu na przyjętą formułę prawną, transakcje M&A (kooperacja, joint venture, połączenie przedsiębiorstw, przejęcie przedsiębiorstw) obarczone są wysokim ryzykiem, zarówno ekonomicznym, jak i prawnym.

Wspieramy firmy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z transakcjami Mergers & Acquisitions, Doradztwo ma charakter kompleksowy.

Doradztwo ma charakter kompleksowy. Obejmuje usługi na każdym etapie:

  • fazę przygotowawczą obejmującą zdefiniowanie głównych celów transakcji i organizacji projektu,
  • wsparcie w prowadzeniu negocjacji,
  • doradztwo doprowadzone do zawarcia ostatecznych umów nabycia/zbycia przedsiębiorstw oraz ich wykonania.

Usługi dotyczą też wsparcia w wyborze modelu finansowania, jak i kwestiach związanych z pozyskaniem kapitału w drodze emisji papierów wartościowych.

Przygotowanie dokumentacji transakcyjnej

W związku z procesem typu Mergers & Acquisitions nierzadko powstaje konieczność uzyskania zezwoleń wynikających z regulacji prawa administracyjnego. W zakresie tym zapewniamy przeprowadzenie postępowań wynikających z regulacji polskich i europejskich norm dotyczących ochrony konkurencji oraz ograniczeń dotyczących nabywania przedsiębiorstw przez cudzoziemców.

Przygotowanie strategii transakcji

Wychodząc z założenia, iż głównym celem przejęcia i łączenia przedsiębiorstw jest osiągnięcie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, zapewniamy profesjonalne doradztwo prawne i ekonomiczno – finansowe ułatwiające weryfikację, czy konkretna transakcja umożliwi realizację założonego celu.

Zespół prawników oraz doradców ekonomicznych wspiera Państwa już na etapie podejmowania decyzji strategicznej, ułatwiając odpowiedź na pytania, czy transakcja M&A wypełni strategiczne luki, zapewni dostęp do nowych klientów, technologii, a także czy przyczyni się do osiągnięcia dywersyfikacji produktów, świadczonych usług i w konsekwencji czy będzie możliwe osiągnięcie efektu synergii.


Współpracuj z najlepszymi

Zespół Eurolinks tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w biznesie, prawie i bankowości. Pozwala nam to z sukcesem wspierać przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

  • Pozyskiwanie finansowania
  • Fuzje i przejęcia firm
  • Sprzedaż przedsiębiorstw
  • Analizy i restrukturyzacje
  • Wewnętrzna kontrola finansów
Więcej o nas

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość

Administratorem danych osobowych jest Eurolinks Sp. z o.o. ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia. Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz prowadzenia w związku z tym korespondencji elektronicznej. Dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającym na prowadzeniu korespondencji w związku z działalnością gospodarczą oraz rozwiązaniu ewentualnej sprawy, której korespondencja dotyczy. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo dostępu do danych i ich sprostowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia procesu komunikacji.