Studium Wykonalności

Prawidłowo przeprowadzone studium wykonalności daje odpowiedzi na pytanie czy projekt jest wykonalny i czy istnieją ograniczenia (natury finansowej, organizacyjnej, technicznej, rynkowej, prawnej), które uniemożliwiają wykonanie projektu?

Studium wykonalności obejmuje zazwyczaj analizy i oceny wykonalności inwestycji na płaszczyznach:

 • technicznych
 • technologicznych,
 • prawnych,
 • kadrowych,
 • finansowych.

Naszym klientom oferujemy m.in.:

 • studium wykonalności inwestycji budowlanej,
 • studium wykonalności projektu inwestycyjnego,
 • studium wykonalności projektu unijnego,
 • studium wykonalności systemu informatycznego,
 • studium wykonalności instalacji fotowoltaicznej,
 • studium wykonalności termomodernizacji,
 • studium wykonalności projektu budowlanego,

oraz całego szeregu innych operacji biznesowych.

Przy wykonywaniu studium wykonalności przydatne są analizy takie jak:

 • Analiza makrootoczenia PEST – porównanie ze sobą podstawowych czynników zewnętrznych organizacji czyli: politycznych, ekonomicznych, społeczno-kulturowych i technologicznych
 • 5 sił Portera – wykonywana przed wejściem na nowy rynek analiza atrakcyjności sektora
 • Analiza SWOT
 • Model Osterwaldera

Realizacja studium wykonalności stanowi niezbędny etap procesu ubiegania się o finansowanie z Unii Europejskiej.

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Wprowadź email