Analiza, modelowanie i optymalizacja procesów inwestycji i remontów w ENERGA Hydro Sp. z o.o.

Opis projektu

Kluczowe było zmapowanie i optymalizacja procesów Klienta, których celem było zapewnienie zwiększenia efektywności obszaru inwestycyjno-remontowego i obniżenie jego kosztów.

Zakres prac

Ważnym elementem prac były warsztaty, podczas których została przeprowadzona analiza i modelowanie. W kolejnym kroku zaproponowaliśmy optymalizacje procesów inwestycji i remontów, w tym inwestycji i remontów planowanych i nieplanowanych, co zostało przedyskutowane z kadrą zarządzającą i w efekcie zadecydowano o końcowych rozwiązaniach i zastosowanych narzędziach.

Klient
ENERGA Hydro Sp. z o.o.
Usługi
Organizacja i procesy
Rok
2009

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość