Sprzedaż transportu samochodowego LOTOS Paliwa Sp. z o.o. - sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa Działu Transportu inwestorom branżowym

Opis projektu

Przeprowadzenie procesu sprzedaży Działu Transportu - zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zcp) - w tym dokonanie sprzedaży zcp dwóm inwestorom branżowym w podziale na regiony

Zakres prac

 • Sporządzenie Memorandum Informacyjnego;
 • Sporządzenie listy i selekcja potencjalnych inwestorów;
 • Pozyskanie inwestorów branżowych
 • Analiza ofert, doradztwo w negocjacjach, rekomendacje dot. wyboru inwestora;
 • Udział w negocjacjach szczegółowych z wybranymi inwestorami;
 • Przygotowanie w zakresie biznesowym i ekonomicznym umowy sprzedaży Działu

  Transportu oraz umowy o świadczenie usług w zakresie transportu

  samochodowego dla Zamawiającego;

 • Finalizacja transakcji
Klient
LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
Usługi
Transakcje kapitałowe
Rok
2006

Masz pytania dotyczące naszej oferty?

Zostaw adres email lub telefon. Skontaktujemy się.

Wprowadź imię i nazwisko
Firma
NIP / KRS
Email
Telefon
Wiadomość